W Szczawnie-Zdroju już na początku pandemii zamknęła się ogromna ilość zakładów usługowych i sklepów. Co tamtejszy magistrat ma do zaoferowania przedsiębiorcom i mieszkańcom?


Urząd miasta w Szczawnie-Zdroju informuje, że zgodnie z decyzją burmistrza:

  1. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj 2020 roku lub przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis. Udzielona pomoc stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  2. Istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym za kwiecień i maj 2020 roku dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis.
  3. W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 (np.: utrata pracy itp.) istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty lub odpracowanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczawno-Zdrój.


Jeśli oczekujemy rozpatrzenia sprawy, należy złożyć stosowny wniosek napisany odręcznie wg wzoru. Wzory wniosków można pobrać klikając na link http://www.szczawno-zdroj.pl/ulgi-podatkowe-wnioski-do-pobrania/71

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 74 849 39 12.Czytaj też:
WSPIERAJ LOKALNE POLSKIE FIRMY: AKCJA TRWA!
Wałbrzych: przedsiębiorco, nie wiesz, co robić? Złóż wniosek
ZUS Wałbrzych: przedsiębiorcy wysłali już kilkaset wniosków
Wałbrzych: Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców gotowy. Co w nim?
KORONAWIRUS: ZUS I SZCZAWNO-ZDRÓJ Z POMOCĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOpr. MS
Foto: Magdalena Sakowska