Od poniedziałku 20 maja rozpoczną się prace remontowe na ul. Garbarskiej w Śródmieściu. Sprawdziliśmy, kto będzie mógł tędy jeździć podczas remontu, jaki będzie zakres prac i kiedy planowane jest jego zakończenie.


Kto będzie mógł przejechać przez Garbarską?


Od piątku 17 maja została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - etap 1. Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest na poniedziałek, 20 maja. Jak informuje wałbrzyski Ratusz: ulica ma być zamknięta dla ruchu kołowego, wprowadzona zostanie organizacja ruchu umożliwiająca wyłącznie dojazd dla mieszkańców, służb komunalnych oraz ratowniczych i obsługi dostawczej sklepów oraz punktów handlowych przy tej ulicy. Wykonawca powiadomił o tej organizacji organ zarządzający ruchem, a także poinformuje mieszkańców o takich zmianach poprzez wywieszenie ogłoszeń w budynkach.
W pierwszym etapie skomunikowanie zapewnione zostanie od strony ul. Młynarskiej. Przygotowane zostało odpowiednie oznakowanie i oznaczenie trasy objazdów.


Zakres prac

Planowana jest kompleksowa przebudowa ul. Garbarskiej obejmująca, wedle danych zamieszczonych w przetargu, ok. 145 m drogi, czyli odcinka od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Moniuszki. Planowane są roboty rozbiórkowe, ziemne, przebudowa nawierzchni jezdni prace w obrębie skrzyżowań, a także przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa i przebudowa chodników, schodów terenowych, osadzenie krawężników i obrzeży oraz przebudowa doświetlaczy okien piwnicznych. Wykonawca ma również zadbać o oznakowanie poziome i pionowe, zagospodarowanie terenów zielonych i połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie.

Planowane są też prace branży elektrycznej, wymiana istniejących linii kablowych oraz budowa nowych linii kablowych, doświetlenie przejść dla pieszych. Nie będą wymieniane istniejące słupy i oprawy oświetleniowe stylizowane retro, remont nie obejmuje też modernizacji oświetlenia ulicy, które zostało wymienione w ubiegłym roku i jest do 2023 roku objęte gwarancją. 
Remont obejmuje za to wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Garbarskiej oraz montaż nowych studzienek telekomunikacyjnych. 

Jako że prace remontowe odbywać się będą w sercu zabytkowego centrum, będzie je nadzorował archeolog z uprawnieniami.Koszty i terminy

Wedle przedstawionych latem 2018 roku założeń "Rewitalizacji Wałbrzycha w ramach Planu Junckera ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego" przebudowa ul. Garbarskiej wraz z infrastrukturą miała kosztować nieco ponad milion złotych, jednak najniższa oferta przedsiębiorstwa Mat-Bruk ze Świdnicy, która zgodziła się zadanie wykonać za 1,97 mln zł.

Przewidywany termin zakończenia działań remontowych przewidziane w postępowaniu przetargowym to 31 października 2019, jednak zgodnie z danymi z Inteligentnego Systemu Transportowego zamknięcie Garbarskiej ma potrwać do 22 listopada. 


Co jeszcze do remontu?
CO WSTRZYMUJE PLANOWANE NA 2019 ROK REMONTY WAŁBRZYSKICH DRÓG?
WAŁBRZYCH: CO Z PLANAMI REMONTÓW DRÓG NA 2019 ROK?
MIASTO MASOWO ZLECA PROJEKTY PRZEBUDOWY DRÓG
WAŁBRZYCH: KTÓRE DROGI NAJSZYBCIEJ DO REMONTU?

O inwestycjach z EBI:
WAŁBRZYCH Z EUROPEJSKIM DOFINANSOWANIEM. UMOWA PODPISANA
120 MLN ZŁ Z UE NA REWITALIZACJĘ [LISTA PROJEKTÓW]


oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn