Wydłuża się proces wyłonienia wykonawcy prac budowlanych obwodnicy Wałbrzycha, nie napawają też optymizmem oferty firm zainteresowanych wykonaniem II i III etapu Trasy Sudeckiej, czyli m.in. ul. 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu oraz obwodnicy Boguszowa.

Obwodnica Wałbrzycha - nowe terminy i trudności
 

Główny przetarg dotyczący wałbrzyskiej obwodnicy ogłoszono w pierwszych dniach czerwca i proces jego rozstrzygnięcia miał się rozpocząć otwarciem ofert zaplanowanym początkowo na 17 lipca. Przesunięciu uległy jednak kluczowe terminy wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu. Mianowicie, termin składania ofert przedłużono do 22 sierpnia, wraz z nim przedłużono też na ten dzień datę ich otwarcia. Automatycznie przesunięto też minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, pierwotnie przewidywano, że umowa z wykonawca powinna zostać podpisana do 16 października, a po zmianie w grę wchodzi data 19 listopada.

Przyczyną przesunięć był fakt, iż w ramach postępowania przetargowego pojawiło się odwołanie firmy zainteresowanej wykonawstwem tego ogromnego przedsięwzięcia skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej. 6 lipca sprawa odwołania trafiła na wokandę KIO (1266/18), a wyrok uwzględnił wątpliwości dotyczące m.in. ubezpieczeń oraz odpowiedzialności wykonawcy, wykazywanych przez firmę budowlaną - Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - Wrocław. - Czekamy na uzasadnienie wyroku i w związku z tym przyjęliśmy nowy, "bezpieczny" sierpniowy termin otwarcia złożonych ofert. Mamy nadzieję, że uda się go dotrzymać. Wyrok jest, ale żeby stwierdzić, jakie kroki podejmiemy w następnej kolejności razem z GDDKiA musimy mieć jego szczegółowe uzasadnienie - wyjaśnia Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej gmina Wałbrzych w porozumieniu z GDDKiA podejmą decyzję, czy sporne sformułowania w dokumentach przetargowych obwodnicy będą zmodyfikowane. - Czy zrezygnujemy z tych zapisów, które nie są naszym wymysłem, ale przy których obstaje GDDKiA, czy też pójdziemy dalej na drogę sądową, zostanie uzgodnione z Generalną Dyrekcją - zaznacza Rogiński.Bardzo droga Trasa Sudecka - etap II i III (Sobięcin i Boguszów-Gorce)

W przypadku postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych sobięcińsko-boguszowskiej części Trasy Sudeckiej po przesunięciach terminu składania ofert i udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zainteresowanych firm 25 lipca nastąpiło otwarcie złożonych propozycji ofertowych. Wpłynęły dwie aplikacje od potencjalnych wykonawców i na tym dobre wieści się kończą. - Wpłynęły do nas dwie oferty i obie znacznie przekraczają założoną przez nas wartość inwestycji. W najbliższych dniach podczas narady zastanowimy się, co dalej robić. Najprawdopodobniej będziemy unieważniali przetarg, jednak decyzje jeszcze nie zapadły - zaznacza zastępca dyrektora ZDKiUM.  
 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. zaproponowało wykonanie przebudowy dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu za nieco ponad 115 mln zł, a firma Budimex Budownictwo Sp. z.o.o. za kwotę nieco ponad 137 mln zł, zaś gmina przewidywała przeznaczyć na prace budowlane w maksymalnej kwocie 50 mln zł, 
Łączny koszt inwestycji miał sięgać maksymalnie 70 mln zł, z czego
już 12,8 mln zł kosztuje etap I, czyli przebudowa ul. Kamienieckiej.

Z tymi przetargowymi trudnościami przyjdzie się gminie Wałbrzych zmierzyć w najbliższych tygodniach, a brak maszyn na placu budowy obwodnicy Wałbrzycha i Trasy Sudeckiej na terenie Sobięcina oraz Boguszowa wcale nie świadczą o tym, że w tej materii nic się nie dzieje.


TRASA SUDECKA

OBWODNICA ZACHODNIA WAŁBRZYCHA


Obwodnica przetargi:

PRZETARG NA WYKONAWCĘ PRAC BUDOWLANYCH
CZY BYŁE SZTOLNIE ZAGROŻĄ BUDOWIE OBWODNICY?
WAŁBRZYCH OBWODNICA ZACHODNIA: PIERWSZY Z PRZETARGÓW OGŁOSZONY

Tymczasowa organizacja ruchu:

CZY ŁĄCZNIK PRZY TESCO STANIE SIĘ SZOSĄ?

O inwestycji:

OBWODNICA ZACHODNIA: PLANY, EKSPERCI I PARASOL ANTYKORUPCYJNY
OBWODNICA ZACHODNIA WAŁBRZYCHA: WKRÓTCE PRZETARG
OBWODNICA ZACHODNIA WAŁBRZYCHA: BĘDĄ BUDOWAĆ! UMOWY PODPISANE!

WAŁBRZYCH: JEST DOFINANSOWANIE NA OBWODNICĘ
OBWODNICA WAŁBRZYCHA - NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W DZIEJACH MIASTA JUŻ WKRÓTCE

O przygotowaniach do budowy obwodnicy pisaliśmy: 

CO JESZCZE WYBURZĄ NA POTRZEBY OBWODNICY?
SEPARATOR: ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYBURZENIA


O uchwale i petycjach dotyczących obwodnicy

PETYCJA ZA OBWODNICĄ JUŻ WYSŁANA
OBWODNICA: WAŁBRZYCH WYSYŁA PISMO DO RZĄDU
PETYCJA ZA OBWODNICĄ WAŁBRZYCHA. PODPISZESZ?
SZCZAWNO-ZDRÓJ WŁĄCZYĆ DO WAŁBRZYCHA A BĘDZIE OBWODNICA
OBWODNICA ZACHODNIA - NADCHODZI KRYZYS?

WAŁBRZYCH: CO WSTRZYMUJE OBWODNICĘ ZACHODNIĄ?tekst i fot. Elżbieta Węgrzyn