Pojawiło się więcej informacji w sprawie planowanego uruchomienia pasażerskiego połączenia kolejowego przez Wałbrzych i Mieroszów do Czech. Niestety, nie zawiezie on nas tam tego lata, ale wygląda na to, ze zawiezie już przyszłą wiosną. I to może nawet do Skalnego Miasta!


Już na majówkę?

Jak zawiadamia Urząd Marszałkowski, w 2018 roku planowane jest rozszerzenie współpracy pomiędzy samorządem województwa dolnośląskiego a samorządem Kraju Kralovehradeckiego o uruchomienie sezonowych połączeń transgranicznych na przejściu Mieroszów – Meziměstí. Pierwsze prace i spotkania w tej sprawie zostały zainicjowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. Wówczas na przeszkodzie w uruchomieniu połączeń w 2017 roku stanęły kwestie proceduralno-techniczne oraz infrastrukturalne po stronie czeskiej.

- Obecnie wydaje się realne uruchomienie połączeń od przełomu kwietnia i maja do przełomu sierpnia i września 2018 roku. Konieczne jest jednak podjęcie ostatecznej decyzji przez organizatora połączeń na terenie Kraju Kralovehradeckiego - mówi Wojciech Zdanowski, dyrektor departamentu infrastruktury UMWD.


Ile, kiedy i dokąd?

Oferta zakłada uruchomienie 4 par pociągów sezonowych kursujących w weekendy i święta od 28 kwietnia do 2 września 2018 roku w relacji z Wrocławia i Wałbrzycha do i z Adrspachu bądź do Meziměstí, gdzie z kolei planowane są skomunikowania z pociągami czeskimi w kierunku Adrspachu i Trutnova. Pierwszy pociąg uruchamiany będzie z Wrocławia Głównego a ostatni powrotny do Wrocławia Głównego. 3 pośrednie pary pociągów uruchamiane będą do i ze stacji Wałbrzych Główny, gdzie zaplanowano skomunikowania z pociągami na linii Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Szklarska Poręba. Planuje się, że połączenia będą obsługiwane autobusami szynowymi serii SA134 Kolei Dolnośląskich.

Oferta skierowana będzie m.in. do turystów z polski chętnie odwiedzających czeską stroną Karkonoszy, w tym w szczególności region „skalnych miast”. Planowane bezpośrednie połączenie z Wrocławia do Adrspachu w czasie ok 2 h 30 min jest oceniany jako doskonała alternatywa dla podróży odbywanych samochodem osobowym.


Linia po przejściach

Czy pociągi będą mogły kursować po mocno zniszczonym torze?

- Stan infrastruktury kolejowej linii nr 291 łączącej Boguszów-Gorce Wschód z granicą państwa w Mieroszowie określić należy jako niezadowalający dla prowadzenia codziennej komunikacji pasażerskiej. Na zdecydowanej większości 15-kilometrowego odcinka linii obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h (ok. 12 km), a tylko na niewielkim fragmencie do 70 km/h. Możliwe do uzyskania czasy przejazdu są jednak akceptowalne przy realizacji sezonowych połączeń weekendowych - mówi Wojciech Zdanowski.

Linia kolejowa nr 291 została wykluczona z ruchu pasażerskiego w 2003 roku. Historia: 15 maja 1877 roku Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzkiej uruchomiło 35-kilomertowy odcinek ze Szczawienka (Sorgau) do Meziměstí (Halbstadt). W 1914 roku linię elektryfikowano. Tuż po wojnie władze komunistyczne usunęły część torów, żeby przerwać komunikację kolejową między Polską a Czechosłowacją. Wznowiono ją w 1946 roku, jednak już bez trakcji elektrycznej wywiezionej do ZSRR. (Filip Karoński "Niepewność pogranicza" - "Nowe Sygnały"). Do roku 1990 pociągi jeździły tylko z Wałbrzycha do Mieroszowa, potem na 13 lat wznowiono ruch transgraniczny.

Czytaj też:
POŁĄCZENIE KOLEJOWE DO MEZIMESTI, DROGI I ROWERY
TRANSGRANICZNA TRASA ROWEROWA I POLSKO-CZESKA SIEĆ UZDROWISK
AUTOBUS MIEJSKI Z WAŁBRZYCHA DO CZECH: ZAPRASZAMY NA POGRANICZE POLSKO-CZESKIE


Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn