Przez dwa dni, na zaproszenie prezydenta Wałbrzycha z wizytą w Aglomeracji Wałbrzyskiej gościł przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd, dyrektor Wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 W pierwszym dniu wizyty delegacja z unijnymi urzędnikami i liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej Romanem Szełemejem na czele odwiedziła powiat świdnicki, w którym sprawdzano postęp prac w miejscach inwestycji i remontów prowadzonych przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Jednym z punktów programu była wizyta w przedszkolu i żłobku w Strzegomiu, które powstały dzięki ponad 10 mln zł pochodzących z funduszy UE. Budynek zaprojektowano z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, dzięki którym będzie zarabiać na sprzedaży energii elektrycznej do sieci. Pierwszy dzień delegacja zakończyła w wałbrzyskim zamku Książ, gdzie gościom z Brukseli zaprezentowano zarówno sam obiekt, który dzięki 17 mln zł unijnych pieniędzy zyskał m.in. przestrzeń kongresowo-biznesową. W zamku zaprezentowano także inne projekty realizowane przez Gminę Wałbrzych ze środków RPO WD w latach 2007–2014.Drugi dzień wizyty przedstawiciela Komisji Europejskiej to udział w odbywającym się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu Komitecie Monitorującym RPO Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, podczas którego rozmawiano o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w tym również o inwestycjach powstających w ramach polityki spójności w ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na koniec wałbrzyskiego spotkania dyrektor Christopher Todd przedstawił prezentację „Inwestycje w ramach polityki spójności w latach 2021–2027”, która spotkała się z zainteresowaniem zgromadzonych na sali członków komitetu.

Przypominamy też:
GOŚCIE Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ O PRZYSZŁOŚCI WAŁBRZYCHA
O WAŁBRZYCHU I REGIONIE ROZMAWIANO W BRUKSELI
WAŁBRZYCH: POWSTAŁA DEKLARACJA SUDECKA - POZNAJ JEJ TREŚĆ
REGION SUDETY 2030 STAJE SIĘ FAKTEM?
WOJEWÓDZTWO NA PÓŁ? SUBREGION SUDETY 2030

URZĄD MARSZAŁKOWSKI DO WAŁBRZYCHA?

DROGI S3 I S8 TO BYĆ ALBO NIE BYĆ NASZEGO REGIONU
oprac. ELW