Jeden z najstarszych wałbrzyskich kościołów zyskuje nową elewację i wreszcie przestanie być dwukolorowy. A w jego otoczeniu ma ruszyć inwestycja związana z wałbrzyskim budżetem partycypacyjnym. Co ciekawe, całkiem niedawno parafia ukończyła... siedemset lat.


Elewacja

Parafia p. w. św. Anny na Szczawienku otrzymała w tym roku dotację z urzędu miasta na kontynuację remontu elewacji kościoła. Powstał on na terenie parafii, która została powołana w 1318 roku i jest poza kościołem na Poniatowie (z pierwszej połowy XIV wieku) najstarszym w naszym mieście. Wartość prac remontowych wyceniono na 376 604 zł, a wysokość dotacji to 180 000 zł. W sumie dotacje na remont zabytkowych kościołów przydzielono w tym roku parafiom p. w. św. Jerzego i Matki Boskiej Różańcowej na Białym Kamieniu, p. w. św. Józefa Oblubieńca na Sobięcinie, p. w. Zmartwychwstania Pańskiego na Starym Zdroju i p. w. Aniołów Stróżów w Śródmieściu.W 2007 roku parafia za dotację z urzędu miasta odnowiła elewację wieży kościelnej. Ściany ostatnio malowane były w 1976 roku. W 1995 wyremontowano więźbę głównego dachu, który pokryto dachówką ceramiczną, a w następnych latach kościół został odnowiony wewnątrz i zyskał nową ekologiczną kotłownię.

Parking


Tymczasem gmina Wałbrzych ogłosiła przetarg na zadanie o nazwie: „Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”.Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje:

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu nawierzchni szutrowej,
3) usunięcie i utylizacja materiału rozbiórkowego,
4) profilowanie i wyrównanie terenu,
5) uzupełnienie warstw wyrównującej z kruszyw,
6) wykonanie nowych krawężników kamiennych granitowych na ławach betonowych,
7) wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 rozbiórkowej (materiał zamawiającego),
8) dostawę i montaż nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz furtką wejściową na cmentarz,
9) wykonanie terenu na wysepce z kamienia narzutowego (otoczaki) zatopionego w mieszance betonowej,
10) wymianę istniejącej oprawy oświetleniowej ulicznej wraz z wysięgnikiem na nowe oprawy LED na wysięgniku dwustronnym.
11) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlano-montażowych.

Wartość tych prac bez VAT to 92 332,14, a przewidziana data ich zakończenia to 30 kwietnia 2019 roku.

Historia

Pierwszy kościół na wzgórzu przy dzisiejszej ulicy Wieniawskiego został wybudowany prawdopodobnie około 1305 roku. Pierwszy proboszcz parafii wymieniony jest w źródłach pod datą 18 października 1318 roku (informacja ze strony internetowej parafii). Świątynię zbudowano z kamienia łamanego w formie dwuprzęsłowej kaplicy w stylu gotyckim na rzucie prostokąta - obecnie część prezbiterialna.W XV wieku dobudowano do absydy część nawową, która została przykryta drewnianym stropem. W części zachodniej fasady wzniesiono wieżę, w pierwszej części kondygnacji na rzucie prostokąta, wyżej wyciągniętej w oktogon (ośmiokąt). Zwieńczeniem wieży początkowo była iglica w kształcie ostrosłupa, którą w okresie baroku zmieniono na hełmowy szczyt z jedną latarnią. Kościół był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany, stąd dziś różnie datuje się jego powstanie, ale w jego strukturze wciąż istnieją mury pierwotnej świątyni. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza odbudowie po pożarze od pioruna w 1816 roku. Pierwszy raz spłonął na początku XVI wieku. Potem przejęli go protestanci, którzy usunęli wyposażenie pamiętające czasy fundatora Bolka I Świdnickiego. W 1687 również spłonęła wieża.

I ciekawostka: podczas remontu wieży w 1906r znaleziono dwie puszki, miedzianą i cynową, zawierające kronikę minionego 20-lecia oraz pismo kościelnego datowane na 1890 rok. W XX wieku miały miejsce kolejne remonty, a teraz nareszcie jeden z naszych najładniejszych i najciekawiej położonych kościołów zyska jednolitą elewację i nie będzie dłużej żółto-różowy.

Na cmentarzu parafialnym jest pochowany generał BENEDYKT ŁĄCZYŃSKI.


Czytaj też:
ULICA ZAKOLE ZYSKAŁA NOWY BRUK (FOTO)
WAŁBRZYCH: ULICA ZAKOLE DO REMONTU (FOTO)
TROCHĘ AFRYKI W WAŁBRZYSKIM KOŚCIELE (FOTO)


Tekst i foto: Magdalena Sakowska