Poszukiwania na szeroką skalę wzdłuż drogi krajowej 35.