W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi dotyczącymi przetargu oraz wyłonienia nowego odbiorcy odpadów w naszym mieście Urząd Miejski wydał oświadczenie.

O wyniku przetargu pisaliśmy już - NOWY ODBIORCA WAŁBRZYSKICH ŚMIECI JUŻ WKRÓTCE

Treść oświadczenia:

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach przez Pana Witolda Seńczuka, Prezesa Zarządu ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. informujemy, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Wałbrzych został przeprowadzony prawidłowo i z należytą starannością na każdym etapie co potwierdziła niezależna instytucja jaką jest Krajowa Izba Odwoławcza, do której odwołała się spółka ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w którym jednoznacznie wskazuje, że przetarg organizowany przez Gminę Wałbrzych na odbiór i zagospodarowanie odpadów został przeprowadzony w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Firma Komunalnik, która wygrała to postępowanie spełniła wszystkie wymagania i kryteria wynikające z przygotowanej przez Gminę Wałbrzych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Spełniła również wymagania formalne załączając wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia które zostały wskazane w postępowaniu dotyczącym oświadczenia usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych. W związku z tym, że firma Komunalnik przedstawiła najkorzystniejsze warunki, została wybrana jako wykonawca tej usługi. Zarówno Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, jak i Umowa, którą przygotowała Gmina, zawiera zapisy, które w sposób szczególny zabezpieczają interes miasta przed niezgodną z oczekiwaniami realizacją umowy, łącznie z możliwością jej rozwiązania.

Ponieważ spółka Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o również uczestniczyła w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą, została poinformowana o rozstrzygnięciu korzystnym dla Gminy Wałbrzych. W związku z powyższym oczekujemy zaprzestania rozpowszechniania informacji, które mają na celu wyłącznie interes spółki Alba, a nie mieszkańców Wałbrzycha. Rozstrzygnięcia tego przetargu są korzystne dla budżetu miasta, który oszczędzi 17 milionów złotych, a co za tym idzie również dla mieszkańców, którym nie będzie podwyższona opłata śmieciowa, co przy utrzymaniu cen odbioru na dotychczasowym poziomie byłoby nieuniknione.


Inne doniesienia na temat zagospodarowania odpadów: SYPIĄ SIĘ MANDATY ZA ŚMIECI
KSIĄŻAŃSKI PARK TONIE W ŚMIECIACH

oprac. Elżbieta Węgrzyn