7 marca 2020 w obecności władz powiatu i miasta oraz przedstawiciela PSP z Wałbrzycha druhowie z OSP Boguszów podsumowali rok i dyskutowali o perspektywie przebudowy starej lub budowy nowej remizy. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania.

W spotkaniu druhów z OSP Boguszów uczestniczyła wicestarosta oraz zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc, przewodniczący Rady Miejskiej, radne i inspektor ds. zarządzania kryzysowego UM w Boguszowie-Gorcach, a także nowy prezes OSP Gorce  z zastępcą naczelnika tej jednostki. Komendę Miejską PSP w Wałbrzychu reprezentował kpt. Tomasz Kwiatkowski z Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego.


2019 rok bogaty w wydarzenia i zakupy sprzętu

Zebrani uczcili minutą ciszy druha, który w tym roku odszedł na wieczną służbę, a także uhonorowali kwiatami obecne na spotkaniu panie. Następnie Ryszard Piwiński - prezes zarządu OSP Boguszów, Emil Stroisz - naczelnik, a także Ryszard Iwanicki - skarbnik, przedstawili sprawozdania z działań jednostki w 2019 roku, sprawozdanie finansowe i druhowie przegłosowali jednogłośnie absolutorium dla zarządu.
To był trudny, a jednocześnie bogaty w wydarzenia rok, w którym jednostka ta 
odnotowała 187 akcji (109 pożarów, 74 miejscowe zagrożenia i 4 alarmy fałszywe), przez co znalazła się na 4. miejscu w zestawieniu dolnośląskim. 7 razy strażacy wyjeżdżali poza gminę, wszystkie dotyczyły Wałbrzycha. Poza tym strażacy szkolili się, uczestniczyli w 9 ćwiczeniach (7 własnych i 2 powiatowych), wykonali też sporo napraw sprzętu, a także remontów i konserwacji. - Spośród remontów warto przypomnieć nowe pokrycie dachowe remizy, a także przystosowanie pomieszczenia na potrzeby garażu nowego samochodu. Poza remontem wnętrza wyremontowano również bramę - przypomina Ryszard Piwiński, druh związany z formacją od 1961 roku, a od 2003 roku pełniący funkcję prezesa.  - W tym roku dysponowaliśmy budżetem ponad 336 tys. zł, z czego 260,7 tys. zł wydano na lekki samochód gaśniczy, 40,6 tys. zł na sprzęt oraz umundurowanie, a 23 tys. zł na remonty - wylicza skarbnik (funkcja pełniona od 2001 roku).
Strażacy dumni są z pozyskanych środków, dzięki którym dysponują obecnie nowoczesnym parkiem maszynowym. - Zakup wozu lekkiego wsparły gmina Boguszów-Gorce, Urząd Marszałkowski, powiat wałbrzyski i Nadleśnictwo Wałbrzych, remont dachu wsparł KSRG, uzyskaliśmy też wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, WSSE "Invest Park" i koksowni "Victoria". Część środków z gminy uzyskaliśmy dzięki przychylności mieszkańców Boguszowa-Gorc, którzy w pierwszej edycji gminnego budżetu obywatelskiego głosowali na nas i zyskaliśmy nowe wyposażenie za 20 tys, zł - dziękował za wsparcie Emil Stroisz, naczelnik (jaki sprzęt zakupiono za te środki pisaliśmy -Strażacy z OSP Boguszów mają nowy sprzęt. Co z remizą? [FOTO]).
Podkreślano również, że wsparcie z samorządu i innych instytucji w 100% zostało wykorzystane na zakupy sprzętu.
Plany na 2020 rok - 75-lecie. Co z remizą?


W 2020 roku strażacy planują kolejne miesiące stać na straży bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. - Będziemy kontynuowali pozyskiwanie środków na zakupy sprzętu. Przydadzą się nam m.in. nowe ubrania ochronne, aparaty powietrzne i nosze wannowe. Będziemy też się szkolić i ćwiczyć, a także w tym roku będziemy uroczyście obchodzić 75-lecie istnienia naszej jednostki. Jednak największym naszym problemem jest stara remiza bez odpowiedniej szatni i zaplecza sanitarnego - zaznacza Stroisz. Jak dodają inni druhowie w starej poniemieckiej remizie nie ma odpowiedniego odwodnienia i nowy sprzęt, zwłaszcza 6-letni Mercedes - średni samochód pożarniczy nierzadko stoi w wodzie, co może skutkować przedwczesną korozją i zużyciem nowoczesnego sprzętu.- Jedno jest pewne, że OSP musi pozostać w centrum Boguszowa. Dla poprawy warunków jednostki są możliwe dwie opcje. Budowa nowej remizy tuż obok - na placu zabaw, który z uwagi na bliskość ulic nie jest do końca bezpieczny. Mamy też plany przebudowy starej remizy pochodzące z 2018 roku - wyjaśnia Grzegorz Zając inspektor ds. zarządzania kryzysowego UM w Boguszowie-Gorcach. Miasto skłaniało się do budowy nowego obiektu. - Niestety, zgodnie z obecnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy nie może w tym miejscu powstać stosunkowo oszczędna wersja remizy z pierwszą kondygnacją garaży, sanitariatami, szatniami i świetlicą na kondygnacji drugiej a trzecią kondygnacją w postaci wieżyczki. Bez zmiany planu zagospodarowania nowy obiekt musi mieć trzy pełne kondygnacje i przynajmniej 20% powierzchni "bio", na przykład trawiasty dach - dodaje Zając. Stąd pomysł powrotu do dawnego projektu przebudowy starej remizy, do którego kosztorys inwestorski opiewał na ok. 700 tys. zł.
- Budowa nowej tak wysokiej remizy to koszty kilku milionów, których w tegorocznym budżecie nie mamy, budowa niższej zaś wiąże się z koniecznością zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, co może potrwać dłużej niż 1,5 roku. Szkoda waszego sprzętu i wysiłku, dlatego w tym roku, możliwie najszybciej zajmiemy się kwestią odwodnienia garażu - zapewnia Stanisław Urbaniak, przewodniczący Rady Miejskiej. Przedstawiciele miejskich i powiatowych władz zaręczyli, że najbliższy rok nie będzie stracony i przybliży strażaków do realizacji ich upragnionego celu. Przypomniano też, że w tym roku miasto dokłada się do zakupu nowego samochodu średniego dla OSP Gorce.  Na kolejny rok doskonałej współpracy z OSP Boguszów mają nadzieję strażacy z PSP. - OSP Boguszów to jest nasza JRG-3, ochotnicy odpowiedzieli w 2019 roku na wszystkie sygnały do wyjazdu działając tak jak profesjonalna zawodowa PSP. Takie działania są konieczne z uwagi na to, że na terenie Boguszowa-Gorc wystąpiło około 10% wszystkich zdarzeń wymagających ingerencji straży - mówi kpt. Tomasz Kwiatkowski z Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego KM PSP w Wałbrzychu. Przedstawił także dane liczbowe - jak wygląda statystyka ubiegłorocznych wyjazdów straży w Wałbrzychu i powiecie, a na tym tle działania ochotników z Boguszowa. Kapitan zaprosił strażaków z pocztem sztandarowym na wałbrzyskie obchody Dnia Strażaka, które w 2020 roku zaplanowano na 22 maja w zamku Książ.