To historyczny moment: po wielu latach oczekiwania PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają działania zmierzające do remontu i uruchomienia nieczynnej linii kolejowej nr 285.


We wtorek 13 marca PKP PLK ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój”. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia to (bez VAT): 89 829 874 zł. Najpierw przeprowadzono studium wykonalności, teraz przyszedł czas na kolejne kroki.Wyłoniony w przetargu wykonawca stworzy projekt budowlany, uzyska potrzebne pozwolenia i decyzje do rozpoczęcia prac oraz je wykona. Na nieczynnej od lat linii odtworzone zostaną nawierzchnia i podtorze, nastąpi kompleksowa wymiana szyn, podkładów i podsypki. Odtworzone będą też urządzenia sterowania ruchem (nowe urządzenia srk będą zdalnie sterowanie ze stacji Świdnica Kraszowice lub ze stacji Jedlina-Zdrój, pojawią się też urządzenia komputerowej blokady liniowej z licznikową kontrolą niezajętości na szlakach). W najbardziej newralgicznych miejscach linii prędkość pociągów nie powinna spadać poniżej 40 km/h. Odbudowane mają zostać przejazdy kolejowo-drogowe na trasie, naprawione obiekty inżynieryjne na całym ponad 20-kilometrowym odcinku.Jak podaje portal branżowy rynek-kolejowy.pl, wymiana nawierzchni torowej ma pozwolić uzyskać na całym odcinku linii kolejowej nacisk na oś w wielkości 177kN. Przebudowane zostaną przystanki osobowe w miejscowościach: Bystrzyca Górna, Lubachów, Zagórze Śląskie, Jugowice. Zlikwidowany zostanie przystanek Bystrzyca Dolna, nowy powstanie natomiast w Burkatowie. Nowy przystanek powstanie też przy nowym centrum przesiadkowym w Jedlinie-Zdroju, a także przebudowana zostanie obecnie istniejąca stacja Jedlina-Zdrój, gdzie możliwa ma być zmiana czoła pociągu. Przystanki i stacje mają zostać podwyższone do 75 cm ponad szyny. Zostaną wyposażone w małą architekturę, taką jak ławki, tablice informacyjne czy stojaki na rowery.Oferty można składać do 20 kwietnia, a termin ukończenia inwestycji to 30 grudnia 2020 roku. Przy czym pierwszy kilometr torów miałby powstać jeszcze w tym roku. Prace mają zostać wykonane z pieniędzy RPO Województwa Dolnośląskiego, przeznaczonych na zadanie "Zintegrowane Inwestycje Aglomeracji Wałbrzyskiej". W tym samym czasie przebiegać będzie rewitalizacja linii nr 285 na odcinku Świdnica Przedmieście (z łącznikiem do Świdnicy Miasto) - Wrocław Główny.

Jak podaje rynek-kolejowy.pl, szacowana wartość odbudowy tego odcinka przekracza 166 mln zł. Wkład UE to 85%, czyli prawie 115 mln zł. Studium wykonalności powstanie do roku 2019, a realizacja w trybie „Projekt i Budowa” potrwa do końca roku 2020. Długość całej trasy to ponad 60 km. Zakłada się uzyskanie czasu przejazdu 60-65 minut.

O historii linii i inwestycji:
LINIA KOLEJOWA NR 285 - JUŻ NIEDŁUGO POJEDZIEMY (FOTO)
KOLEJ ŚWIDNICKO-JEDLIŃSKA: PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
LINIA KOLEJOWA NR 285 WKRÓTCE DO REMONTU
LINIA KOLEJOWA JEDLINA KRASZOWICE - JEDLINA-ZDRÓJ REAKTYWACJA
REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ WROCŁAW - ŚWIDNICA JUŻ PEWNA!

BĘDĄ INWESTYCJE KOLEJOWE U NAS I W OKOLICY W 2017 ROKU?

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn, Ryszard Burdek, Magdalena Sakowska