Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnego budżetu dofinansuje prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych na wałbrzyskim Podzamczu. Których?


Co, kiedy i gdzie?

Projekt o wartości prawie 8,5 miliona złotych rozpocznie się 30 lipca 2018 r. i potrwa do 30 listopada 2019 r.
Wsparcie wyniesie ponad 5,8 miliona złotych – zgodnie z zawartą 6 lipca w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW, umową, którą podpisali: zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Piotr Woźny, zastępca dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń NFOŚiGW Agnieszka Ignatowska, a ze strony beneficjenta – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu Tadeusz Choczaj i zastępca zarządu ds. technicznych Jerzy Kristen.

Wałbrzyska inwestycja przewiduje prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Blankowej (44-44a, 46-46a, 48-48a), Senatorskiej (2-4, 6-8, 10-12) oraz Palisadowej (72-80, 82-90, 92-104). Całkowita powierzchnia użytkowa bloków poddanych termomodernizacji wynosi blisko 25 tys. m2. Wszystkie budynki objęte projektem zostały wykonane w technologii prefabrykowanej, wielkiej płyty, a przeprowadzony wcześniej audyt wskazał, że należy przeprowadzić działania polegające m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych balkonowych, stropodachu wentylowanego i klatki schodowej, wymianie okien klatek schodowych i piwnicznych, zmianie stolarki okiennej strychu, wymianie drzwi wejściowych, wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji instalacji grzewczej.

Nad Wałbrzychem będzie przejrzyściej

Szacuje się, że w wyniku tego projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie ok. 1042 tony równoważnika CO2/rok, a ponadto zmniejszy się zużycie energii końcowej o 16051 GJ/rok, a pierwotnej – o 5 796 555 kWh/rok. Na potwierdzenie efektu ekologicznego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu ma czas do końca 2019 r.

To piętnasta umowa podpisana przez przedstawicieli NFOŚiGW z zakresu zmniejszania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na podstawie zawartych wcześniej porozumień – dofinansuje modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych także innym spółdzielniom mieszkaniowym, w tym m.in. z terenu Wrocławia, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy. Całkowity budżet, który został wygospodarowany na tego typu działania to – w ramach drugiego naboru z unijnego poddziałania 1.3.2 – 300 mln zł, z czego rozdysponowano dotychczas ponad 52,7 mln zł.

Źródłem dotacji, przyznanej przez NFOŚiGW, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

To już druga

Unijne fundusze na termomodernizację spółdzielnia, jako jedyna w regionie, pozyskała już rok temu. Za 2,2 mln zł termomodernizacji zostają poddane budynki przy ul. Basztowej 2 - 22, Blankowej 8 - 18 oraz Blankowej 20 - 32, Palisadowej 95 – 95 A, a także 99 – 99 A. Całkowita wartość projektu to ok. 4 mln. 990 tys. zł, remonty mają być prowadzone do końca października 2018. W zarządzie spółdzielni znajdują na Podzamczu 63 budynki, po zakończeniu zeszłorocznego projektu 31 z nich, czyli 49,2% (54,4% mieszkań) będzie już po termomodernizacji, a po zakończeniu nowego - 40.

Czytaj też:
PODZAMCZE: CO DO REMONTU W KWIETNIU I NOWEGO NA FORTECZNEJ?
PODZAMCZE: PARKINGI, TRASA KOLEJOWA, STRAŻ POŻARNA, PARKINGI...
PODZAMCZE: PLAN REMONTÓW NA ROK 2018 - CO ZAWIERA?
PODZAMCZE: TRWA TERMOMODERNIZACJA, A GDZIE BĘDĄ REMONTY? (FOTO)
PODZAMCZE: MIEJSCA PARKINGOWE - PIERWSZE UMOWY PODPISANE
PODZAMCZE: MILIONY NA TERMOMODERNIZACJĘ PRZYZNANE


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska