Młodzież klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej20 maja 2016 roku wzięła udział w I Międzyszkolnym Konkursie "Rescue Moja I Pomoc". Do rywalizacji zaprosiły Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu oraz Zarząd Rejonowy Oddziału Rejonowego PCK w Wałbrzychu.

- To pierwsza edycja konkursu pierwszej pomocy kierowanego do młodzieży szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przez tego typu inicjatywy chcemy promować wiedzę oraz umożliwić doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, by widok młodzieży ratującej swoich przyjaciół i bliskich był codziennością, a nie rzadkim przykładem jednostkowym - mówi Grażyna Kułakowska, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1. To nie pierwsze działanie z zakresu szerzenia wiedzy zdrowotnej tej szkoły. Położone w Śródmieściu gimnazjum od kilku lat zaprasza młodzież na spotkania z przedstawicielami zawodów medycznych i służb w ramach "Bezpiecznych piątków". Teraz przyszła pora na organizowanie konkursu, w zamyśle organizatorów to pierwsza edycja imprezy cyklicznej.

- Gimnazjum nr 1 to szkoła bardzo otwarta na współpracę i chętna do propagowania wiedzy, której szerzenie należy do celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża - mówi Andrzej Nowicki, prezes zarządu rejonowego PCK w Wałbrzychu. Dodaje również, że liczy na to, że w kolejnych edycjach impreza będzie mieć szerszy zasięg, a po braku reprezentacji z konkretnych szkół będzie wiadomo, gdzie intensyfikacja działań PCK będzie potrzebna

- W tym konkursie wszyscy wygrywają, i nie chodzi tu tylko o nagrody, czy medale, ale przede wszystkim o wiedzę jak uratować życie będące wartością bezcenną - podkreślał dr Roman Szełemej podczas inauguracji międzyszkolnej rywalizacji.  

Konkurs składający się z dwóch części: testu teoretycznego oraz sprawdzenia praktycznej wiedzy z zakresu m.in. resuscytacji i  opatrywania ran cieszy się dużym zainteresowaniem, do udziału zgłosiło się czternaście trzyosobowych drużyn. W PG nr 1 stawiły się przede wszystkim mocne reprezentacje szkół z Wałbrzycha i Świebodzic, oraz z przedstawiciele z innych gmin powiatu wałbrzyskiego, m.in. z Głuszycy i Starych Bogaczowic. Zespoły walczą o pamiątkowe puchary, medale, ale też dużo nagród rzeczowych, w tym apteczki, zestawy do udzielania pierwszej pomocy, ale też sprzęt elektroniczny, w tym atrakcyjne aparaty fotograficzne. Organizator zadbał o oprawę artystyczną oraz poczęstunek dla uczestników rywalizacji. Gośćmi honorowymi spotkania byli przedstawiciele miejskich służb, instytucji oraz radni.


Honorowy patronat nad imprezą objęła Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, oraz dr Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha.

Fot. Elżbieta Węgrzyn