Wprowadzenie bonów dla seniorów w Polsce może znacząco ułatwić życie tym, którzy opiekują się osobami starszymi. Te bony mają za zadanie zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe, co pozwoli opiekunom lepiej pogodzić obowiązki zawodowe z troską o swoich bliskich.