Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę upamiętniającą Mikołaja Kopernika. Dostępna od poniedziałku srebrna dziesięciozłotówka rozpoczęła nową serię monet kolekcjonerskich - Wielcy Polscy Ekonomiści.

Moneta dostępna jest w nakładzie do 15 tys. egzemplarzy. - Mikołaj Kopernik to nie tylko wybitny astronom, skuteczny strateg ale również jeden z najwybitniejszych umysłów europejskiego renesansu – podkreślił pomysłodawca serii, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jak dodał, Kopernik był również wielkim polskim ekonomistą, którego dorobek stawia słynnego astronoma w jednym rzędzie ze światowymi twórcami myśli ekonomicznej.

- Był jednym z pierwszych zwolenników nowoczesnej polityki pieniężnej, autorem +Rozprawy o biciu monety+, w której udowodnił, że pieniądz gorszy wypiera lepszy. Kopernik, podobnie jak dziś nasza instytucja, dbał o wartość pieniądza - zauważył prezes NBP.

Rewers monety kolekcjonerskiej przedstawia wizerunek Mikołaja Kopernika oraz fragment oryginalnego rękopisu „Rozprawy o biciu monety”, znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Fragment dzieła obecny jest również na awersie.

Monetę, zaprojektowaną przez Sebastiana Mikołajczaka, będzie można nabyć od 24 kwietnia w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP w cenie 120 zł. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym na terenie RP.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 22 maja, do obiegu wejdzie wówczas pięciozłotowa moneta obiegowa Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, będąca kontynuacją serii Odkryj Polskę. Szacowana wielkość emisji to 1,2 mln sztuk.


oprac. ELW