Urząd Skarbowy w Wałbrzychu przypomina, że teraz łatwiej można sprawdzić, czy już została zakończona procedura zwrotu nadpłaconego podatku.


Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę informatyczną dla podatników - Zwrot nadpłaty PIT - umożliwiającą sprawdzenie stanu realizacji przez urząd skarbowy zwrotu nadpłaty z zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2017.

Aplikacja udostępniona jest na Portalu Podatkowym. Sprawdzenie stanu realizacji nadpłaty będzie możliwe po wpisaniu w formularzu
• izby administracji skarbowej,
• urzędu skarbowego,
• numeru identyfikacyjnego PESEL lub NIP,
• kwoty przychodu za 2017 rok, z którego wynika nadpłata, tj.:
- PIT-28(19, 20) – poz. 45;
- PIT-36(23, 24, 25) – poz. 90, 141;
- PIT-36L(12, 13,14) – poz. 13, 18;
- PIT-37(23, 24) – poz. 64, 95.

Jeśli wprowadzone dane są poprawne i w aplikacji jest dostępna informacja o złożonym zeznaniu podatkowym, otrzyma się jedną z informacji:

  • stan zrealizowany - zrealizowano
    co oznacza, że wskazany etap realizacji zwrotu nadpłaty został w urzędzie zrealizowany.

albo

  • - w trakcie realizacji
    co oznacza, że proces zwrotu nadpłaty w urzędzie skarbowym jeszcze trwa.

Gdy podane dane są niepoprawne lub w aplikacji brak informacji o zeznaniu podatkowym, pojawia się komunikat: 

Podano błędne dane lub brak informacji o zeznaniu na dzień wyszukiwania.

Uwaga: zeznanie podatkowe po złożeniu może być widoczne w aplikacji z kilkudniowym opóźnieniem. W sprawach indywidualnych należy kontaktować się z wałbrzyskim urzędem skarbowym.


Opr. MS
Foto: ilustracyjne