Wałbrzych czeka na Galerię 7, ale i w Świdnicy od kilku lat ma powstać druga galeria handlowa z podziemnym parkingiem. Co się dzieje z tą inwestycją po sąsiedzku?


Zaułek Świętokrzyski w Świdnicy 11 lat temu zmienił właściciela. Kupiła go spółka Blackrock Properties. Na jej wniosek miała tu powstać galeria handlowa i podziemny parking. Pierwszym przewidywanym terminem zakończenia budowy był 2015 rok. Na prośbę inwestora termin realizacji przesunięto o 3 lata. Ponieważ nie wywiązał się on z tego warunku, miasto rozpoczęło naliczanie wysokich kar.7 lipca 2015 roku spółka Blackrock Properties podpisała z Urzędem Miejskim w Świdnicy porozumienie, na mocy którego zobowiązała się do wykonania pierwszego etapu inwestycji do 7 czerwca 2018 roku. Za niezrealizowanie tego warunku umowy prywatnemu inwestorowi naliczona została pierwsza rata kary w wysokości 1 miliona złotych. Za każdy kolejny kwartał miasto naliczać będzie po 250 tys. zł. Maksymalnie całość kary może wynieść 3,5 miliona złotych.
W tej chwili trwa procedura przygotowywania dokumentów do naliczenia drugiej transzy kary. Pierwsza rata nie została wpłacona przez spółkę, dlatego też sprawę oddano do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. 


- Będziemy egzekwować kary zgodnie z zapisami umowy, naliczając każdą kolejną ratę, w przypadku braku podjęcia realizacji inwestycji. Interes miasta został w sposób prawidłowy i skuteczny zabezpieczony, gdyż hipoteka jest obciążona wierzytelnościami miasta. W związku z tym, ostatecznym rozwiązaniem będzie egzekucja należności lub w wyniku procesu sądowego przejęcie całości terenu od spółki Blackrock Properties – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.Miasto jest zdeterminowane, aby wyegzekwować od dłużnika wszystkie należne kary. Nieruchomość obciążona jest hipoteką – Gmina Miasto Świdnica figuruje na pierwszym miejscu w dziale IV Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, którą nabyła firma Blackrock Properties.

Tymczasem na stronach firmy wciąż można odnaleźć opis obiektu i jego wizualizacje: Zaułek Świętokrzyski to ulica w samym środku miasta, łącząca świdnicki Rynek z ulicą Różaną. Miejsce o bardzo silnych fundamentach historycznych związanych z handlem. Spółka „Blacrock Properties”, planuje w tym rejonie wybudować galerię handlową, która wprowadzi nowy styl i odtworzy historyczny charakter tego miejsca.
Świdnica Dla Was.info