W wielu przypadkach osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody ze źródeł znajdujących się poza granicami Polski, zobowiązane są do ich uwzględnienia w formularzu PIT-ZG. Obowiązek wypełnienia tej deklaracji uzależniony jest między innymi od państwa, w którym podatnik w poprzednim roku podatkowym uzyskiwał dochód, a także umów dotyczących między innymi unikania podwójnego opodatkowania łączących Polskę z wybranym krajem. Kiedy należy złożyć PIT-ZG i czym jest ta deklaracja? Podpowiadamy.