Most na odcinku pomiędzy hotelem „Borys” a skrzyżowaniem z drogą w kierunku Michałkowej i Glinna na czas remontu od 11 czerwca ma być zamknięty dla ruchu kołowego. Podajemy tymczasową organizację ruchu i ostateczny termin zakończenia prac.

W związku z „Przebudową obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej nr 2876 D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim” starostwo powiatowe w Wałbrzychu poinformowało, że zakres zaplanowanych robót budowlanych wymaga całkowitego zamknięcia ruchu kołowego mostu od 11 czerwca 2018 r. do czasu wykonania przebudowy płyty pomostowej mostu.


Na okres wyłączenia mostu w Zagórzu z ruchu kołowego wyznaczono objazdy:

Kierunek Jugowice – Świdnica

Na odcinku drogi Jugowice – Zagórze Śląskie przy Caritasie objazd poprowadzony będzie ul. Wodną i dalej drogą powiatową nr 3371 D wokół Jeziora Bystrzyckiego do miejscowości Lubachów, gdzie kierowcy włączą się na właściwy szlak drogowy do Świdnicy.
UWAGA: na drodze 3371 D wokół jeziora na całym odcinku od Caritasu do mostu w Lubachowie będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

Kierunek Świdnica – Zagórze Śląskie

Objazd rozpocznie się przed Hotelem „Borys” skrętem w prawo w drogę powiatową nr 3358 D do Niedźwiedzicy i dalej do Podlesia na drogę 3360 D Olszyniec – Wałbrzych, następnie z Olszyńca do Jugowic drogą wojewódzką nr 383. W Jugowicach należy wjechać w ul. Główną (droga 2876 D) i dojechać do Caritasu w Zagórzu Śląskim. Jest to objazd dla kierunków na Michałkową i Glinno. Zakończenie robót planowane jest na 31 sierpnia 2018 r. Ruch pieszych będzie odbywał się przez obiekt wytyczonymi trasami (kładki dla pieszych).

Ruch pieszych będzie odbywał się przez kładkę dla pieszych.


oprac. ELW
fot. Starostwo powiatowe