Przyznano środki na „Wsparcie działań o charakterze integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych” w 2019 roku. Jakie organizacje społeczne je pozyskały?

11 marca 2019 roku prezydent Wałbrzycha wydał zarządzenie po przeprowadzonym konkursie ofert i przyznał środki finansowe w wysokości 27.955,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w roku 2019 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W postępowaniu konkursowym wyłoniono podmioty:

Poradnictwo społeczne
1. Wałbrzyskie Stowarzyszenie "AMAZONKI", ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, - 7.100,00 zł

Wspieranie zajęć ogólnorozwojowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz grup wsparcia dla ich opiekunów.
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Wałbrzychu, ul. Matejki 7, 58-300 Wałbrzych - 8.000,00 zł

Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.
1. Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Wańkowicza 15/8, 58-304 Wałbrzych - 3480,00 zł

"Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej"
1. Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ul. Gen. Andersa 187, 58-304 Wałbrzych - 2.775,00 zł

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu, ul. Z. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych - 4. 000,00 zł
3. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski, ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław - 2.600,00 zł

oprac. ELW