Poseł Krzysztof Śmiszek w kompleksowym raporcie ujawnia wysokość zarobków kapelanów w dolnośląskich szpitalach w ostatnich trzech latach, również w czasie pandemii. - Wnioski są szokujące - przyznaje parlamentarzysta. Przytaczamy prezentowane przez raport dane dotyczące szpitali z Wałbrzycha i Świdnicy.

3,3 miliona złotych z kasy szpitali


- Od wielu miesięcy do mojego biura poselskiego wpływały prośby mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska z prośbą o zbadanie sytuacji dotyczącej kosztów zatrudniania i wynagradzania kapelanów w szpitalach i podmiotach opieki zdrowotnej Dolnego Śląska - mówi poseł Krzysztof Śmiszek i zaznacza, że wiele z próśb dotyczących kosztów posługi duchowej wpłynęło do niego w trudnej dla szpitali sytuacji ostatnich miesięcy, czyli w czasie pandemii, kiedy nasze placówki zdrowotne zmagały się z problemami m.in. w kwestii zakupów podstawowych usług i wyposażenia niezbędnych do ratowania życia.
Przez kilka miesięcy lewica sprawdzała fakty i powstał raport o kosztach zatrudniania kapelanów w szpitalach na terenie województwa. - Wnioski są szokujące. Udał nam się zdobyć precyzyjną informację, że w ostatnich trzech latach dolnośląskie szpitale wydatkowały 3 322 963,47 zł na zatrudnianie samych kapelanów - zaznacza polityk lewicy i podaje przykłady szpitali rekordzistów, które przeznaczyły na ten cel prawie 420 tys. zł jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, czy ponad 300 tys. - szpital w Legnicy, a także mniejsze ośrodki jak ZOZ w Kłodzku, który na ten cel wydał 122 tys. zł.


Kapelani na umowach o pracę   

- Te liczby szokują, ale szokuje też forma zatrudniania kapelanów. Większość z nich to kapelani jednego - rzymskokatolickiego  - wyznania, i w przeważającej większości są zatrudniani w ramach umowy o pracę. Jaki jest sens zatrudniania duchownego na umowę o pracę kiedy nie ma ani nadzoru, ani precyzyjnie wyznaczonych godzin pracy ten duchowny nie wypełnia? - podsumowuje i pyta retorycznie poseł. Dodaje też, że to jeden z przejawów gigantycznych i niekontrolowanych przepływów finansowych pomiędzy państwem a kościołem. - Lewica nie była i nie będzie ugrupowaniem antyreligijnym i anty wyznaniowym. Szanujemy prawa pacjenta, każdej chorej osoby do kontaktu z duchowym opiekunem, niemniej jednak rezultaty naszego raportu pokazują, że to prawo realizowane jest tylko w stosunku do pacjentów jednego wyznania i do Kościoła Katolickiego. Inne wyznania są reprezentowane w tym stosunku zatrudnienia w śladowych ilościach - zaznacza Śmiszek.
Jak przedstawiają prawnicy związani z Biurem Poselskim Krzysztofa Śmiszka, szokujący jest też inny fakt, że w momencie ograniczania dostępu kapelanów do pacjentów w okresie pandemii nie wpływało to w żaden sposób na wysokość zarobków księży nawet w czasie braku świadczenia jakiejkolwiek posługi na rzecz pacjentów.
Zarobki miesięczne kapelanów w szpitalach dolnośląskich nie są - zdaniem posła lewicy małe - w niektórych szpitalach przekraczają 5 tys. zł. - Proszę sobie porównać zarobki kapelana w wysokości 5 tys. zł i pielęgniarki, czy ratownika medycznego, którzy w ostatnich miesiącach pracowali ciężko, często ponad siły - konkluduje Śmiszek.   


Raport o Wałbrzychu i regionie
Raport przygotowano w oparciu o zapytania o udostępnienie informacji publicznej od wojewody i z NFZ, dotyczy zapytań nt. 53 dolnośląskich podmiotów leczniczych - uzyskano dane z 49, czyli ponad 92% placówek leczniczych mających kontrakt z NFZ. Prawnicy lewicy pytali o wysokość uposażeń, formę zatrudnienia kapelanów oraz to, czy ewidencjonowany jest czas ich pracy lub czynności wykonywane w ramach pracy. Okazało się, że niewiele placówek ewidencjonuje czynności kapelanów. Jedynie 10 na 49 placówek leczniczych na Dolnym Śląsku wykazało, że nie zatrudnia kapelanów.
Przedstawiciele lewicy wskazali, że w miejsce uposażeń kapelanów szpitale mogły w ostatnich trzech latach sfinansować mnóstwo dodatkowych świadczeń medycznych, a nawet zakupić np. w pełni wyposażone karetki pogotowia.

Dane z raportu dotyczące kapelanów ze szpitali w Wałbrzychu i regionie z ostatnich 3 lat:

- SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY IM. E. BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU
- zatrudniony 1 kapelan rzymskokatolicki - 1100 zł/mies. - 39 tys. zł/3 lata - umowa cywilnoprawna
-  nie prowadzą ewidencji, umowa ma charakter ryczałtowy
- w roku covidowym - Odniesienie jedynie do Mszy. Od marca nie odbywały się, aktualnie się odbywają przy spełnieniu warunków sanit.-epidem.

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO
- zatrudnia 3 kapelanów: ewangelicki i 2 x rzymskokatolicki - 10 297,5 zł/mies, - 296 708,3 zł/3 lata - umowy o pracę - etaty: 0,659; 0,527 i 0,264.
- brak rejestru,
- w roku covidowym - w ograniczonym zakresie, jednak bez zmiany wynagrodzenia.

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO W CZARNYM BORZE
Brak danych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY -
- zatrudnionych 2 kapelanów rzymskokatolickich - 2740,62 zł/mies. - 87 756,24 zł/3 lata - umowy o pracę - etaty - 0,396 i 0,198;
- nie prowadzą rejestru, pacjenci nie ponoszą kosztów,
- Ograniczenia w roku covidowym na oddziałach nie wpłynęły na wynagrodzenie kapelanów
- Msze w kaplicach, wykaz innych wyznań dostępny.


Co dalej z raportem?

Kompletny raport lewicy ma trafić do wojewody dolnośląskiego i do zakładów opieki zdrowotnych z rekomendacjami. - Postulujemy o racjonalizację. Zaapelujemy o przemyślenie formuły zatrudniania kapelanów na umowę o pracę i by zmienić filozofię ułatwiania kontaktu pacjenta z duchownym - dodaje parlamentarzysta sugerując udostępnianie pacjentom, po uzgodnieniu, numerów telefonów duchownych rożnych wyznań, a także przeznaczenie środków wydatkowanych na kapelanów nie tylko na dodatkowe świadczenia zdrowotne, ale i na kontakt pacjentów z psychologiem czy psychoterapeutą.oprac. Elżbieta Węgrzyn
Poseł Krszysztof Śmiszek,
Raport Lewicy dotyczący kapelanów