Jakie były przyczyny zdarzenia drogowego z udziałem autokaru wiozącego dzieci?