W pierwszym etapie konkursu wyłoniono 3 nazwy, które zostały poddane pod głosowanie internautów. Wypełniono 1025 ankiet. 30 lipca poznaliśmy wyniki rywalizacji. And the winner is....


"EUROPEJKA"

Europejka uzyskała 484 głosy w głosowaniu internetowym, co dało jej aż 47% wszystkich oddanych głosów. Mamy zatem dwóch zwycięzców, ponieważ nazwę zgłosiły w tym samym dniu dwie osoby: Elżbieta Węgrzyn i Piotr Pniewski.

Miejsce II: Obwodnica Zachodnia Wałbrzycha im. Roberta Schumana z wynikiem 289 głosów, autorką nazwy jest Barbara Fila
Miejsce III: Europejska z liczbą głosów 252, autorem nazwy jest Paweł Kądziołka.

oprac. ELW
fot. Obwodnica Wałbrzycha