Ilu jest wałbrzyszan, ile mają lat, gdzie mieszkają, czy więcej jest kobiet, czy mężczyzn i jakie są prognozy? Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące mieszkańców polskich miast, także naszego. Można je zestawić z danymi opublikowanymi przez urząd miasta w ramach akcji rewitalizacyjnej. Niestety, według prognoz GUS-u miasto będzie tracić co roku około 1000 mieszkańców.


W świetle prognoz

Według statystyk GUS-u na dzień 31 grudnia 2016 wszystkich wałbrzyszan miało być 114 568. Według prognozy podanej przez Główny Urząd Statystyczny na lata 2016-2030 w Wałbrzychu ogółem wzrośnie w tym czasie o ok. 15% liczba osób w wieku poprodukcyjnym (tj. mężczyzn — 65 lat i więcej, kobiet — 60 lat i więcej.), w tym mężczyzn aż o 38,1% a kobiet tylko o 5,5%. Zmniejszy się natomiast liczba osób w wieku 15-64 lata dla Wałbrzycha ogółem o 24,8%, w tym mężczyzn o 23,2% a kobiet o 26,4%. Zmniejszy się również całkowita liczba ludności Wałbrzycha - o 13,4%.

W poszczególnych latach ma to wyglądać następująco – wygląda na to, że co roku będziemy tracić około tysiąca mieszkańców:

2017 – 113 545;

2018 - 112 503;

2019 - 111 452;

2020 – 110 388;

2021 - 109 312;

2022 – 108 312;

2023 – 107 108;

2024 – 105 997;

2025 – 104 884;

2026 – 103 761;

2027 – 102 638;

2028 – 101 510;

2029 – 100 384;

2030 - 99 247.


Ile pań, ilu panów?

Z tej prognozy wynika niestety, że po 2030 roku możemy przekroczyć sto tysięcy lecąc w dół. Inna charakterystyczna cecha to duża rozbieżność między płciami. Dziś w Wałbrzychu mieszka 53 467 mężczyzn (rok temu było 53 959), a w roku 2030 ma ich być już tylko 46 704. Obecnie według prognozy najmniej jest chłopców przed 18-tym rokiem życia – 8458 i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym – 8928. Mężczyzn w wieku produkcyjnym ma być około 36,5 tysiąca.

Kobiet w naszym mieście według prognozy GUS-u jest obecnie 60 078, rok temu miało być 60 609, a w roku 2030 ma ich u nas mieszkać tylko 52 543. Zatem na 60 kobiet przypada średnio 53 mężczyzn. Dziewcząt poniżej 18-tego roku życia ma być u nas obecnie 8133 (co ciekawe, mniej niż chłopców), a kobiet w wieku poprodukcyjnym aż 20 368. Natomiast w produkcyjnym ponad 31,5 tysiąca. Widać zatem, że im starsza grupa wiekowa, tym więcej w niej kobiet.


Ilu mieszkańców mają dzielnice?

Tymczasem statystyki opublikowane na stronach urzędu miasta w dokumencie będącym załącznikiem do zamówienia opracowania pn.: “Pogłębiona diagnoza preferencji mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” w ramach projektu pn. “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” wskazują na to, że w rzeczywistości może nas być jeszcze mniej. Dotyczą one jednak tylko dorosłych mieszkańców miasta. Według tego dokumentu pod koniec roku 2014 Wałbrzych miał 95 268 mieszkańców powyżej 18-tego roku życia. Jeśli dodamy do tego około 16 500 dzieci i młodzieży z powyższego zestawienia GUS-u, może nas być niespełna 112 tysięcy. Może nawet 111, bo przecież od 2014 roku liczba wałbrzyszan też już spadła.

Około 1500 wałbrzyszan stanowiących rozbieżność między statystykami GUS-u a tym dokumentem to najprawdopodobniej ci, którzy wyjechali z miasta, nie wymeldowując się.

Z dokumentu dowiadujemy się też, jak liczne są poszczególne grupy wiekowe w dzielnicach. Nie jest niespodzianką, że najwięcej wałbrzyszan mieszka na Podzamczu, drugie miejsce zajmuje Piaskowa Góra, trzecie Śródmieście liczone razem z Gajem i Podgórzem I. Co ciekawe, najwięcej młodych ludzi mieszka tamże, jest ich też sporo na obu nowych osiedlach oraz na Białym Kamieniu z Konradowem, jednak jest ich w sumie trzy razy mniej niż seniorów. Ogółem pod koniec 2014 roku Wałbrzych miał 7789 mieszkańców w wieku 18-24 lata i 22 050 powyżej 60-tego roku życia.

Struktura wiekowa mieszkańców Wałbrzycha (stan na koniec roku 2014 r.)

 

 

Wiek

Tereny osiedlowe

Kod pocztowy

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60 i więcej

Ogółem

Śródmieście, Podgórze I, Gaj

58-300

1118

2343

2251

2158

2541

2138

12549

Nowe Miasto

58-301

788

1441

1334

1292

1495

1748

8 098

Stary Zdrój

58-302

669

1299

1196

1048

1501

1381

7 094

Podgórze II, Glinik Nowy

58-303

719

1290

1255

1062

1508

1434

7268

Biały Kamień, Konradów

58-304

1064

2004

2046

1829

2687

2567

12197

Sobięcin

58-305

540

917

817

800

1022

1008

5104

Książ, Szczawienko, Lubiechów

58-306

396

726

742

534

801

837

4036

Poniatów i Nowy Poniatów

58-307

153

303

278

236

341

355

1666

Kozice, Rusinowa

58-308

195

367

358

375

405

478

2178

Piaskowa Góra

58-309

1104

2452

2481

2438

2667

5626

16768

Podzamcze

58-316

1043

3054

2616

2135

4984

4478

18310

Ogółem

7 789

16 196

15 374

13 907

19 952

22 050

95 268

 

 

Choć statystyki i prognozy nie napawają optymizmem, pamiętajmy, że to tylko prognozy, a jak głosi znany dowcip, Kowalski i jego pies mają statystycznie po 3 nogi. Czasem liczby odzwierciedlają rzeczywistość tylko częściowo, może się zdarzyć, że jeśli Wałbrzych będzie się rozwijał, na miejsce tych, którzy wyjechali, przyjadą do nas nowi mieszkańcy.

Opr.: Magdalena Sakowska
fot. Elżbieta Węgrzyn