Kolejne urzędy w Wałbrzychu i regionie ograniczają dostępność dla petentów w obliczu wzrostu liczby pacjentów zakażonych koronawirusem.


O zamkniętych urzędach w Wałbrzychu i powiecie pisaliśmy:

Jak już informowaliśmy, w związku z radykalnym wzrostem zakażeń koronawirusem Urząd Miejski w Wałbrzychu ponownie działa w ograniczonym zakresie - Wałbrzych: Ratusz ogranicza kontakt bezpośredni z interesantami. Do tego doszły kolejne placówki: Wałbrzych i powiat: Zakażenie w przychodni, szkole, ograniczenia w punktach obsługi. Po Ratuszu w Boguszowie-Gorcach, decyzje o ograniczeniu kontaktu i wprowadzeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa zdecydował również Ratusz w Szczawnie-Zdroju: Szczawno-Zdrój: uwaga - ograniczenia w urzędzie miejskim!

Teraz do grona placówek z ograniczeniami dołączył:


Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu - komunikat


W związku ze zwiększoną zachorowalnością na Covid-19 oraz zapewnieniem większego bezpieczeństwa zarówno dla osób rejestrujących się, jak i pracowników, uprzejmie informujemy, że od 12.10.2020r. rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w dwojaki sposób:

 1. elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego (ePuap) lub certyfikatu kwalifikowanego,

 2. przez pobranie z urzędu pakietu do rejestracji, zawierającego dokumenty, które należy wypełnić w domu i złożyć w kancelarii lub odesłać pocztą.

W przypadku pobrania pakietu do rejestracji, należy starannie wypełnić i własnoręcznie podpisać wszystkie oświadczenia oraz kartę rejestracyjną.

W celu ułatwienia kontaktu i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości prosimy o podanie numeru telefonu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

 • pokój nr 1 tel. 74 840 73 03

 • pokój nr 2 tel. 74 840 73 45.


W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19 oraz sytuacją epidemiczną w gminie Mieroszów, Oddział zamiejscowy Powiatowego Urzędu Pracy znajdujący się w Mieroszowie zawiesza osobistą obsługę klientów do odwołania.

Obsługa klientów oddziału w Mieroszowie odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą usług elektronicznych.

Kontakt osobisty możliwy będzie jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem urzędu.

Korespondencja kierowana do oddziału w Mieroszowie przyjmowana będzie drogą mailową, za pośrednictwem poczty lub poprzez platformę e-PUAP.

Dane kontaktowe do Oddziału zamiejscowego w Mieroszowie:
 • telefon nr 74 84 58 999
 • adres e-mail: kancelaria@urzadpracy.pl
Ograniczenia wprowadzane są również w regionie.


Mieroszów


Informujemy, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. w Mieroszowie w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu klientów. Uprzejmie prosimy Państwa do ograniczenia swoich wizyt w ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. do absolutnego minimum. Wszelkie sprawy prosimy konsultować telefonicznie, dzwoniąc pod nr 74/8458 287 lub bezpośrednio do pracownika prowadzącego sprawę (numery na stronie UMiG Mieroszów).


Stare Bogaczowice:

W związku z nasileniem się pandemii korona wirusa na terenie Polski wracają ograniczenia w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice. Ograniczenia będą obowiązywać do odwołania. Prosimy mieszkańców o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i przestrzeganie zasad higieny i bezwzględne przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Od poniedziałku 12 października Urząd Gminy Stare Bogaczowice powraca do ograniczeń związanych z obsługą interesantów.

We wszystkich sprawach można kontaktować się telefonicznie, mailowo lub tradycyjnie - pisemnie. W przypadku gdy konieczna będzie wizyta w Urzędzie, bezwzględnie stosowane będą przez interesantów wymogi sanitarne i wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie wizyty. Przy wejściu do Urzędu Gminy przygotowane jest miejsce dla interesantów i urna do składania pism i wniosków. Telefon do sekretariatu: 74 845 22 20.


Komunikat urzędu miejskiego w Świebodzicach:


Szanowni Mieszkańcy, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego, Urząd Miejski w Świebodzicach od dnia 14 października (środa) wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów. Uprzejmie prosimy o umawianie telefoniczne wizyt z pracownikami poszczególnych wydziałów oraz jednostek. Obsługa klienta prowadzona będzie poza biurami (w częściach wspólnych UM). W Ratuszu punkt informacyjny utworzony zostanie na parterze obiektu. Z kolei w budynku przy ul. Żeromskiego 27 dokumenty należy składać w biurze podawczym (parter).  Ze  względu na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do spraw pilnych oraz o przychodzenie bez osób towarzyszących.  Wejście na teren budynków urzędowych, możliwe jest jedynie z zasłoniętym nosem i ustami oraz po dezynfekcji rąk. Ponadto prosimy o przychodzenie z własnymi długopisami.   Przypominamy, że Mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy: telefonicznie, drogą elektroniczną: 
swiebodzice@swiebodzice.pl lub poprzez platformę ePUAP.

Wnioski i formularze dostępne są na stronie urzędu miasta.


tel. kontaktowy do sekretariatu Urzędu Miejskiego:

 •     74 666-95-17;
 •     74 666-95-18.

Urząd miasta w Świdnicy

Koronawirus w UM Świdnica. Właśnie potwierdzony został jeden przypadek zakażenia wśród osób pracujących w placówce. Miasto zdecydowało się na obostrzenia:

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Świdnicy, w związku ze wzrostem ilości zakażeń i zachorowań w całej Polsce, od 13 października w Urzędzie Miejskim w Świdnicy zostały wprowadzone ograniczenia w obsłudze klientów:

 • w urzędzie wprowadza się ograniczoną ilość przyjęć mieszkańców; nie będą obsługiwane osoby nie stosujące się do wymogów reżimu sanitarnego, tj. maseczka i dezynfekcja rąk,
 • wszystkie komórki organizacyjne urzędu pracują od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do 15:30,
 • poprzez kontakt bezpośredni obsługiwane będą jedynie sprawy pilne; w przypadku konieczności wizyty w urzędzie należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z merytorycznym pracownikiem i umówić się na spotkanie,
 • dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Świdnicy można złożyć elektronicznie; korespondencja odbierana będzie również przy drzwiach wejściowych do budynku, 
 • bezpośrednio odbywa się rejestracja bieżąca zgonów i urodzeń; w tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście,
 • kasa urzędu będzie czynna z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, prosimy jednak o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy proszę kontaktować się:

- telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856 28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami (wykaz na stronie urzędu www.um.swidnica.pl),

- e-mail - um@um.swidnica.pl,

- poprzez platformę https://eurzad.um.swidnica.pl/.


Strzegom

Władze Strzegomia zamykają obiekty kulturalne i sportowe, odwołane zostają wszystkie zajęcia sportowe. Poniżej komunikat burmistrza miasta.

W związku z panującą sytuacją pandemii koronawirusa i ostatnimi wprowadzonymi obostrzeniami, apelujemy do mieszkańców o noszenie maseczek. To bardzo ważne w obecnej sytuacji. Informujemy również, że od poniedziałku, czyli od 12.10. zamknięta zostanie Biblioteka Miejska, Strzegomskie Centrum Kultury, DDP "Senior-Wigor", świetlica środowiskowa, CAS "Karmel". Zamknięte zostaną również place zabaw.

Ponadto odwołane zostaną wszystkie zajęcia odbywające się na OSiRze, w tym zajęcia organizowane przez AKS oraz gimnastyka dla dorosłych. Takie działania zostały podjęte, aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem wśród naszych mieszkańców.Nasz na bieżąco aktualizowany serwis na temat pandemii: