Radni zdecydowali dziś o zatwierdzeniu projektu uchwały o podwyżce cen biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Wałbrzych. Ma ona wejść w życie od 1 sierpnia 2017.

Ceny biletów w autobusach komunikacji miejskiej Wałbrzycha były stabilne od 2011 roku, od tamtej pory w miejskiej komunikacji wiele się zmieniło. - Komunikacja miejska rocznie kosztuje 24 mln zł, zaś dzięki podwyżce cen biletów wpływy budżetowe wzrosną o 1,5 mln zł - mówi Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora ZDKiUM. Zapewnia też, że całe dodatkowe wpływy posłużą rozwojowi komunikacji i rozwojowi infrastruktury, zwiększaniu długości i ilości linii komunikacji miejskiej.

Nowa grupa z bezpłatnym przejazdem
Dodatkowo pojawiła się nowa grupa uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Osoby represjonowane z powodów politycznych albo posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych, które do tej pory miały prawo do przejazdów ulgowych, będą mogły korzystać z komunikacji miejskiej w Wałbrzychu nieodpłatnie. W tym przypadku podstawą do bezpłatnych przejazdów będzie posiadanie legitymacji wydanej przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającej, że osoba korzystająca z komunikacji była osobą represjonowaną z powodów politycznych albo też należała do grona działaczy opozycji antykomunistycznej i była osobą represjonowaną z powodów politycznych.

Uchwała spotkała się z dużymi wątpliwościami i zapytaniami ze strony radnych, jednak dotyczyły one głównie możliwości stworzenia biletu jednorazowego czasowego 30-minutowego, lepszego skomunikowania wałbrzyskich atrakcji turystycznych, a także postulatów odnośnie poszczególnych linii komunikacji oraz roli przyszłego centrum przesiadkowego w siatce linii autobusowych.

Ostatecznie za uchwałą głosowało 15 radnych, a 3 było przeciwko.


Nowe stawki od 1 sierpnia 2017

Bilety jednorazowe
Czasowy 60-minutowy - 3,20 zł (normalny), 1,60 zł (ulgowy);
Czasowy 24-godzinny - 12 zł (normalny), 6 zł (ulgowy);
Socjalny - czasowy 60-minutowy - 0,90 zł.

Bilety okresowe na okaziciela
- 7-dniowy ważny we wszystkie dni tygodnia - 30 zł (normalny), 15 zł (ulgowy);
- 7-dniowy bez sobót i niedziel - 26 zł (normalny), 13 zł (ulgowy);
- 30-dniowy ważny we wszystkie dni tygodnia - 100 zł (normalny), 50 zł (ulgowy);
- 30-dniowy bez sobót i niedziel - 86 zł (normalny), 43 zł (ulgowy);
- wakacyjny - 148 zł (normalny), 74 zł (ulgowy).

Zdrożeje też znaczek do biletu zintegrowanego Wałbrzycha z Kolejami Dolnośląskimi - 76 zł (normalny), 38 zł (ulgowy).

Przeczytaj też: BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ZDROŻEJĄ?

Polecamy też:
WAŁBRZYSZANIE POKOCHALI BILETY JEDNORAZOWE CZASOWE
WIESZ PO CO W AUTOBUSIE ODBIJASZ E-KARTĘ?
WAŁBRZYSZANIE WYBIERAJĄ KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ?

BILETY ZINTEGROWANE NA POCIĄG I AUTOBUS
BILET ZINTEGROWANY NA POCIĄG I AUTOBUS - NAWET 700 ZŁ OSZCZĘDNOŚCI


tekst i fot.
Elżbieta Węgrzyn