W urzędzie marszałkowskim toczyły się rozmowy w sprawie przyszłości dróg ekspresowych, między innymi S3, połączenia kolejowego Mieroszów-Mezimesti i planowanej międzynarodowej trasy rowerowej.

18 kwietnia Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, spotkał się z Jiřim Stepanem, hetmanem Kraju Kralowohradeckiego, który swoją funkcję pełni od listopada 2016 roku. Tematami spotkania były współpraca transgraniczna, połączenie kolejowe Mieroszów-Meziměsti, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM Z O.O. i rozwój ruchu turystycznego w obu regionach. 

Będzie pociąg do Meziměstí?

Spotkanie odbyło się dokładnie w czwartą rocznicę podpisania listu intencyjnego o współpracy przy zabezpieczaniu regionalnej drogowej oraz pasażerskiej komunikacji kolejowej na transgranicznych odcinkach linii kolejowych pomiędzy Dolnym Śląskiem a Krajem Kralowohradeckim. List intencyjny dotyczy projektów infrastrukturalnych o zasięgu ponadnarodowym. W dokumencie wymienione są inicjatywy, które po obu stronach granicy mają pozwolić na wygodniejsze skomunikowanie regionów oraz stworzenie lepszych warunków do współpracy transgranicznej.

Sygnatariusze listu zobowiązali się współpracować przy realizacji następujących projektów: po stronie polskiej: budowa dróg ekspresowych S3, S5 i modernizacja innych dróg krajowych na obszarze współpracy transgranicznej i międzynarodowej, po stronie czeskiej: budowa autostrady D11 na odcinku Hradec Králové – Jaroměř oraz budowa drogi ekspresowej R 11 na odcinku Jaroměř – Trutnov – granica państwa. Královéhradecký kraj będzie wspierał budowę drogi ekspresowej R11 od granic państwa w kierunku centralnej części kraju. Sygnatariusze listu zadeklarowali także wolę podjęcia wspólnych działań związanych z tworzeniem rozkładów jazdy.


Urząd marszałkowski od jesieni rozważa uruchomienie połączeń do czeskiego Meziměstí. Pociągi Kolei Dolnośląskich docierałyby tam tylko w weekendy od wiosny do jesieni, bo stan linii nr 291 jest fatalny, jest ona opuszczona od 13 lat. W planach jest sezonowy pociąg z Wrocławia przez Wałbrzych do Mieroszowa i Meziměstí, prawdopodobnie tylko jeden przejazd dziennie tam i z powrotem. Pytanie tylko, czy to będzie w tym roku, czy dopiero w przyszłym, na razie wciąż toczą się rozmowy polskiej i czeskiej strony. 


Trasa rowerowa na styku trzech krajów


I jeszcze ciekawostka turystyczna: jak mówią przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, jesteśmy też o krok bliżej do powstania wyjątkowej kładki, która połączy pieszych i rowerzystów z Polski, Czech i Niemiec. We Wrocławiu podpisano umowę, która dotyczy współfinansowania inwestycji i daje zielone światło do przygotowania projektu.

Projekt budowy turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec zrodził się dwanaście lat temu. Pierwotnie inicjatywa ta miała być finansowana z budżetu miast Zittau, Hradek nad Nysą i Bogatyni, jednak ze względu na swój rozmiar, wykraczała poza możliwości finansowe gmin. Uwzględniając charakter i znaczenie projektu dla obszaru pogranicza, całą inwestycję poparł samorząd Dolnego Śląska, Kraj Liberecki oraz Powiat Görlitz i to regiony zdecydowały się na finansowanie inwestycji. Od 2016 roku liderem projektu w imieniu samorządu jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która podjęła się prowadzenia projektu.

 
Umowa, którą podpisali: Leszek Loch (dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu), Thomas Zenker (burmistrz miasta Zittau) oraz Josef Horinka (starosta miasta Hradek nad Nysą) zakłada, że koszt całej inwestycji nie przekroczy 5 mln zł. Aż 85% tej kwoty ma pochodzić z dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020, o które razem będą starać się regiony. W tej chwili przygotowywany jest wniosek o dotację, który zostanie złożony do końca listopada tego roku. Pozostała część kosztów, tj. 15%,  zostanie podzielona po równo pomiędzy stronę polską, czeską i niemiecką.

Następnym krokiem, po podjęciu decyzji o finansowaniu budowy kładki, jest rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy, który opracuje projekt i pozyska niezbędne dokumenty – głównie pozwolenia na budowę na terenie Polski, Czech i Niemiec.Czytaj też:
TRANSGRANICZNA TRASA ROWEROWA I POLSKO-CZESKA SIEĆ UZDROWISK
AUTOBUS MIEJSKI Z WAŁBRZYCHA DO CZECH: ZAPRASZAMY NA POGRANICZE POLSKO-CZESKIE


Opr. Magdalena Sakowska
Foto Elżbieta Węgrzyn - dworzec kolejowy Meziměstí