Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w Polsce na 2017 r. (wskaźnik P), wyliczone na podstawie informacji o dochodach podatkowych za 2015 r. wg stanu na 30 czerwca 2016.
Biedni i bogaci
Jak wynika z danych, średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w kraju wyliczono na 216,38 zł. Spośród 380 powiatów, jedynie 82 odnotowały dochody podatkowe przekraczające średnią.
Najzamożniejszym powiatem, według danych Ministerstwa Finansów, jest Warszawa, której dochody podatkowe wyniosły 582,54 zł na mieszkańca. Z Dolnego Śląska najwyższe dochody w regionie i 7. lokatę w rankingu zamożności odnotował powiat polkowicki (370,31 zł).
Najniższe dochody z podatków osiągnął powiat kazimierski z woj. świętokrzyskiego - wpływy te wyniosły 75,33 zł na mieszkańca.

Jak w rankingu wypadł Wałbrzych i powiaty ościenne?
Z powiatów grodzkich Dolnego Śląska najlepiej wypadł Wrocław, po nim była Legnica. Tym dwóm miastom na prawach powiatu udało się przekroczyć średnią dochodów powiatowych. Nie udało się to Wałbrzychowi i Jeleniej Górze - pozostałym powiatom grodzkim naszego województwa.
Dochody powiatów ziemskich z regionu lokują je na niższych pozycjach. Najlepiej spośród nich wypadł powiat świdnicki, a najgorzej kamiennogórski.

Powiaty grodzkie
Wrocław - 10. miejsce - 350,17 zł
Legnica - 56. miejsce - 237,72 zł

Jelenia Góra - 87. miejsce - 211,94 zł
Wałbrzych zajął 99. miejsce z dochodem 196,79 zł w przeliczeniu na mieszkańca,

Powiaty ziemskie
- Powiat świdnicki - 107. miejsce - 192,05 zł;
- Powiat wałbrzyski - 135. miejsce - 170,53 zł,
- Powiat dzierżoniowski - 190. miejsce - 153,07 zł,
- Powiat kłodzki - 211. miejsce - 147,83 zł,
- Powiat ząbkowicki - 227. miejsce - 143,46 zł
- Powiat kamiennogórski - 231. - 142,42 zł

Zobacz też jak nasz region wypadł w innych rankingach

- gmin - KTÓRA GMINA REGIONU NAJBOGATSZA?
- dotyczących szkół średnich - PERSPEKTYWY 2017; KTÓRA SZKOŁA Z WAŁBRZYCHA NAJLEPSZA?
- dotyczącym migracji - Z JEDLINY RZADZIEJ UCIEKAJĄ
- wyższych uczelni - JAK WYPADŁY LOKALNE UCZELNIE W RANKINGU PERSPEKTYW?

oprac. Elżbieta Węgrzyn
na podstawie http://samorzad.pap.pl