Trasa Sudecka to ogromna inwestycja realizowana m.in. na terenie Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc. Właśnie ruszył pierwszy przetarg na realizację jednego z kluczowych wałbrzyskich skrzyżowań. Do jego przebudowy planowane są m.in. wyburzenia budynków i wycinka ponad 200 drzew. Po remoncie ta część miasta zmieni się nie do poznania.

Powstanie nowe rondo

W najbliższych miesiącach ruszą dwie ogromne inwestycje realizowane na terenie miasta (Obwodnica Zachodnia), lub też miasta i gmin ościennych (Droga Sudecka). Będą one dzielone na etapy, aby zachować przejezdność miasta. Realizacja Drogi Sudeckiej właśnie się zaczęła ogłoszeniem przetargu.  - Planujemy wykonanie ronda u zbiegu ulic Głuszyckiej, Noworudzkiej i Kamienieckiej oraz około kilometra drogi - ul. Kamienieckiej. Wyłonienie wykonawcy w przetargu unijnym trwa dłużej, przewidujemy, że może to nastąpić na przełomie lutego i marca - zapowiada Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.Zakres prac
 
Zadanie w obrębie ul. Kamienieckiej i skrzyżowania będzie wymagało znacznych nakładów pracy ponieważ obejmuje m.in.:
- przebudowę skrzyżowania ulicy Kamienieckiej z Noworudzką i Głuszycką na rondo,
- przemodelowanie jezdni ul. Kamienieckiej i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu pojazdów powol­nych,
- budowę ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w miejsce istniejących obecnie chodników,
- budowę nowych chodników dla pieszych i pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- zmianę lokalizacji przejść dla pieszych i budowa przejazdów rowerowych,
- zmianę usytuowania zatoki autobusowej,
- budowę nowych i wymiana istniejących murów oporowych,
- wycinkę ok. 235 drzew oraz 5,2 tys. m kw. krzewów.

- Pas drogi ma też być odwodniony (prace związane z potokiem Rusinówka), wykonana będzie niezbędna kanalizacja ze studniami, uporządkowana sieć wodociągowa, elektryczna z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz okablowanie telekomunikacyjne oraz sieć gazowa.

Nie obędzie się bez rozbiórek. Planowane jest wyburzenie budynków:
- wielorodzinnego przy ul. Noworudzkiej 16,
- jednorodzinnego wolnostojącego przy ul. Kamienieckiej 7 wraz z bu­dynkami garażowymi i gospodarczymi, murami oporowymi oraz ogrodzeniami murowanymi),
- i rozbiórka budynku jednorodzinnego ul. Kamienieckiej 14 (wraz z budyn­kami garażowymi i gospodarczymi, murami oporowymi).

Na tym etapie trudno mówić o szczegółach dotyczących przyszłych utrudnień w ruchu. - Jak wyłonimy wykonawcę, przedstawi nam on plan inwestycji i tymczasową organizację ruchu. Po jej zatwierdzeniu będziemy też planować ewentualne zamknięcia - dodaje Rogiński. 


Część większej inwestycji

Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką łącznie ze skrzyżowaniem realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Przypominamy, że Trasa Sudecka ma umożliwić szybki przejazd między Jelenią Górą, Kamienną Górą a Wałbrzychem, a także połączyć region wałbrzyski z jeleniogórskim i Kłodzkiem. Wałbrzych w ramach inwestycji planuje m.in. przebudować na rondo skrzyżowanie ul. Noworudzkiej i Kamienieckiej, a także skrzyżowanie ul. 1 Maja z II Armii i od tego skrzyżowania ciąg ul. 1 Maja, Zachodniej oraz tzw. serpentyn w ramach drogi wojewódzkiej nr 367 Jelenia Góra – Wałbrzych. Boguszów-Gorce zaś planuje zbudować obwodnicę by wyprowadzić ruch z centrum Boguszowa.

Zaplanowane prace mają być w 85% finansowane z funduszy unijnych pozyskanych bezkonkursowo z IPAW. Pozostałe 15 proc. to wkład własny Wałbrzycha i wkład Boguszowa-Gorc przekazany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, sam tylko odcinek boguszowski ma kosztować 40 mln zł.Trasa Sudecka - pisaliśmy o niej wcześniej:
TRASA SUDECKA: BĘDZIE REMONT UL. 1 MAJA I OBWODNICA BOGUSZOWA!

Elżbieta Węgrzyn
fot. Ryszard Burdek