Jak informuje gmina Walim, w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Niedźwiedzicy rozpoczęły się prace w zakresie konserwacji technicznej odkrytych niedawno gotyckich malowideł ściennych.

W tej chwili prace konserwacyjne objęły malowidło przedstawiające św. Marcina z ornamentem z wici roślinnej, o łącznej powierzchni 15,5 m 2. Na dofinansowanie prac przy tej dekoracji malarskiej, a zarazem zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dotację o wysokości 20.000zł przyznał Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu. Prace dotyczące tego malowidła będą dofinansowane ze środków własnych pochodzących ze składek parafian i sponsora – Nadleśnictwa Świdnica oraz z budżetu gminy Walim.

A już niebawem rozpoczną się prace przy konserwacji kolejnego fragmentu malowidła na ścianie północnej kościoła. To malowidło zostało wpisane do rejestru zabytków jako: “Święty młodzieniec lub święta” . I na ten z kolei fragment dekoracji malarskiej dotacji w wysokości 25.000 zł udzielił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu na 2016 r. Dofinansowanie gmina otrzymała w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytet 1 „Ochrona zabytków”. Do konserwacji trzeba będzie też dołożyć środków własnych, zebranych przez parafian.

Mieszkańcy i osoby zainteresowane niezwykłym odkryciem czekają z niecierpliwością, co się ukaże pod warstwami farb i tynku. Już teraz po pierwszych pracach widać kolejne postacie świętych.