Jakie były przyczyny obu poważnych zdarzeń? Jedna osoba w szpitalu.