Od rana do późnego wieczora 3 grudnia będzie się działo na naszych ulicach i szosach. Za co szczególnie będzie można dostać mandat?


Już wkrótce rozpocznie się astronomiczna zima, a to oznacza, że podczas ostatnich dni tego roku słońce będzie późno wschodzić i bardzo szybko zachodzić, co ma duży wpływ na to, co dzieje się na ulicach. Dlatego też dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego policja kolejny raz przypomina podstawowe zasady właściwego poruszania się po drogach. A żeby nikt nie miał wątpliwości, dziś funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Pieszy”.

Z uwagi na akcję „Pieszy” policja przypomina, za co można dostać mandat.


PIESI:

Korzystanie z dróg

Pieszy na podstawie Kodeksu drogowego ma obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Oczywiście w przypadku braku pobocza, możliwe jest korzystanie z jezdni. Należy jednak pamiętać, że poruszanie się w takim przypadku jest dozwolone przy jej krawędzi oraz pod warunkiem ustąpienia miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Pamiętajmy także, aby poruszać się lewą stroną jezdni oraz pobocza. Jesteśmy wtedy w stanie zareagować dużo szybciej na ewentualne zagrożenie na drodze. Pieszy poruszający się jezdnią ma obowiązek iść jeden za drugim. Dozwolone jest poruszanie się dwóch pieszych obok siebie w przypadku małego natężenia ruchu pojazdów.

Piesi, a rowerzyści

Ważną kwestią jest poruszanie się pieszych po drogach dla rowerów. Przepisy dopuszczają taką sytuację, tylko wtedy, gdy na drodze brakuje chodnika lub pobocza. Należy jednak pamiętać, że idąc drogą dla rowerów mamy obowiązek ustąpić miejsca jadącemu rowerzyście.

Elementy odblaskowe

Pamiętajmy, że są one obowiązkowe poza obszarem zabudowanym w porze od zmierzchu do świtu, chyba że pieszy porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Oczywiście wszystkich tych przepisów nie stosuje się w strefie zamieszkania, w której to pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Warto jednak nosić elementy odblaskowe na wierzchniej odzieży przez cały dzień.

Przechodzenie przez jezdnię

Pieszy przechodząc przez jezdnię ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych oraz stosować się do sygnalizatora. Dopuszcza się przechodzenie przez jezdnię w innym miejscu niż wyznaczone, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów lub też w sytuacji, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. Wtedy przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Uwaga! Na drodze dwujezdniowej pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Piesi, a kierujący pojazdami

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed jadącym pojazdem. Należy jednak pamiętać, iż wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd - nawet na przejściu dla pieszych - jest niedopuszczalne.

Zakazy

Piesi muszą stosować się także do kilku kolejnych zakazów. Zabrania się:

  • wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
  • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
  • przebiegania przez jezdnię,
  • chodzenia po torowisku,
  • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.


KIERUJĄCY:

Kierujący także mają swoje obowiązki, o których często zapominają. O wypadek z udziałem pieszych wtedy nie trudno. Przypominamy, że zakazuje się:

  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
  • wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim, a dopuszczalne jest wyprzedzanie innych pojazdów jedynie na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym.


Policja przypomina: w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na jezdnię. Tylko w ten sposób unikniemy zdarzeń drogowych. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę.


Poza przepisami ważny jest także zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek kierujących do pieszych i pieszych do kierujących. Te wszystkie zasady powinny pozwolić nam unikać wypadków drogowych.


Opr. MS
Foto użyczone: KPM Wałbrzych