Wałbrzyska policja podczas wyborów 28 czerwca 2020 prowadziła wzmożone działania. W mieście i regionie zanotowano trzy przypadki, w których mogło dojść do złamania ciszy wyborczej, w tym jeden dotyczący wałbrzyskiej straży miejskiej, o którym pisał wiceminister i ogólnopolskie media. Co się wydarzyło?

Nielegalne wieszanie i zrywanie


- Mieliśmy kilka zgłoszeń dotyczących zdarzeń związanych z wyborami. W sobotę, 27 czerwca, podczas ciszy wyborczej z Sokołowska mieliśmy zgłoszenie o nielegalnie rozwieszonych dwóch plakatach jednego z kandydatów. Czynności w tym przypadku zostaną prowadzone w kierunku art. 498 Kodeksu wyborczego, czyli wykroczenia dotyczącego złamania ciszy wyborczej - mówi Agnieszka Głowacka-Kijek z zespołu prasowego KMP w Wałbrzychu. Plakaty powieszone w ciszy wyborczej pojawiły się przy ul. Różanej i Głównej.
Dodatkowo, 28 czerwca, czyli również w okresie ciszy wyborczej wałbrzyska policja otrzymała zgłoszenie dotyczące plakatu wyborczego. - Mieszkaniec ul. Piasta w Wałbrzychu zgłaszał, że 22 czerwca zerwano plakat wyborczy powieszony na jego płocie. Czynności w tej sprawie prowadzone są w kierunku art. 67 par. 1 KW dotyczącego zniszczenia materiałów wyborczych - dodaje Głowacka Kijek. W tym przypadku do zdarzenia doszło przed okresem ciszy wyborczej. 


Mundurowy pod lupą prokuratury

I trzecie, głośne przez twitta przedstawiciela rządu zdarzenie: - Policja zatrzymała w Wałbrzychu dwóch strażników miejskich. Nieumundurowani strażnicy zrywali plakaty i banery Andrzeja Dudy. W ich nieoznakowanym pojeździe znaleziono ok. 30 zerwanych banerów. Zeznali, że robili to na polecenie przełożonych - podał w sobotę na Twitterze Maciej Wąsik, zastępca Mariusza Kamińskiego - szefa MSWiA. Okazuje się, że chodziło o plakaty nie tylko jednego kandydata. - W sobotę, 27 czerwca, w godzinach popołudniowych nasz dyżurny otrzymał informację od dwóch mieszkańców Wałbrzycha o tym, że są ściągane plakaty różnych kandydatów na prezydenta - wyjaśnia przedstawicielka Policji.  Skarżyły się rożne komitety, a bannery zdejmowano w różnych częściach miasta, m.in. z ul. Moniuszki, Wrocławskiej i Andersa. - Policjanci udali się na miejsce i podczas czynności zabezpieczyli ponad 30 usuniętych plakatów rożnych kandydatów na prezydenta. Zabezpieczone bannery i przesłuchania świadków zostały przesłane do Prokuratury Rejonowej celem podjęcia decyzji co do toku dalszego postępowania -  wyjaśnia nasza rozmówczyni. Wątpliwości funkcjonariuszy wzbudziło to, że działania dotyczące usuwania plakatów prowadził nieumundurowany strażnik miejski oraz dwóch cywilnych pracowników straży miejskiej, a plakaty przewożone były samochodem należącym do straży, ale nieoznakowanym.

W tej sprawie wałbrzyski Ratusz wydał komunikat.


Komunikat - Materiały wyborcze na mieniu gminnym

W dniu 15 czerwca 2020 r. w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r., Urząd Miejski w Wałbrzychu wystosował informację dla Komitetów Wyborczych i Kandydatów dotyczącą wskazania miejsc przeznaczonych do umieszczania materiałów wyborczych. W informacji tej poinformowano sztaby, że na na terenie Miasta Wałbrzycha zostały wytypowane miejsca do nieodpłatnego umieszczania plakatów i banerów wyborczych przez zarejestrowane Komitety Wyborcze.

Ponadto Urząd Miejski w Wałbrzychu, poinformował sztaby, że w niewymienionych w wykazie miejscach na terenie miasta, umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Wszystkie Komitety Wyborcze oraz Kandydaci zobowiązani są do umieszczania materiałów wyborczych we wskazanych miejscach. Urząd Miejski w Wałbrzych stanowczo nie wyraża zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na mieniu gminnym, innym niż wskazanym w wykazie (m.in.: fasady budynków, bramy, ogrodzenia, barierki). Zgodnie z Kodeksem Wyborczym: Art. 110. § 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Wszystkie interwencje wałbrzyskiej Straży Miejskiej są dokumentowane fotograficznie, a materiały Komitetów Wyborczych są usuwane w sposób nie powodujący ich zniszczenia. Komitety Wyborcze są informowane o możliwości odebrania materiałów wyborczych z siedziby Straży Miejskiej. W ostatnich dniach SM usuwała banery wyborcze będące własnością 3 komitetów: Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja Dudy i Krzysztofa Bosaka.

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu będzie badać, czy doszło do złamania ciszy wyborczej, oraz czy doszło do złamania art. 231, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego straży miejskiej w Wałbrzychu.


Incydenty w całej Polsce - 41 incydentów związanych z łamaniem ciszy wyborczej

Polecamy też:
Wałbrzych i powiat: Gdzie zwyciężył Duda, a gdzie Trzaskowski?