Właśnie weszły w życie podwyżki cen usług Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. Ile teraz kosztuje ciepło, o ile procent wzrosły ceny, co jest przyczyną podwyżek?Dlaczego podwyżka?

Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 27 kwietnia 2021 została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu.
Nowe ceny ciepła weszły w życie od 14 maja 2021 r.

Jak zawiadamia dyrekcja Urzędu Regulacji Energetyki, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu zatwierdzono taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Podwyżki mają związek z
koniecznością uwzględnienia nowych cen zakupu uprawnień do emisji CO2.

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 ust. 1, który w zmienionym brzmieniu został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2021 r. poz. 158), tj. istotny wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła. Prezes URE zważył, że przedstawiona przez Przedsiębiorstwo zmiana warunków wykonywania działalności gospodarczej ma istotny wpływ na zakres jego funkcjonowania. Jednocześnie nastąpiła zmiana stawek opłat za usługi przesyłowe wynikająca ze wzrostu kosztów strat ciepła - czytamy w piśmie.


Nowy cennik:

Jak to wygląda na tle poprzednich cen?

Jak komentuje jeden z odbiorców, D&R Zarządzanie Nieruchomościami, zarządzający wspólnotami mieszkaniowymi na Podzamczu i Piaskowej Górze, jest to kolejna, piąta zmiana taryfy dla ciepła w ciągu ostatnich trzech lat.

Poprzednie wprowadzane były w życie:

1 grudnia 2020 r
13 września 2019 r
20 lutego 2019 r.
1 lutego 2018 r.

W stosunku do taryfy dla ciepła obowiązującej od dnia 1 lutego 2018 r. bieżąca zmiana taryfy oznacza wzrost następujących składników:

cena za zamówioną moc cieplną podwyżka o 50,78%
cena ciepła podwyżka o 39,31%
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe podwyżka o 5,49%
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe podwyżka o 2,84%

- Powyższe zmiany bezpośrednio wpływają na podwyżkę kosztów eksploatacji (ogrzewania) lokali - komentują przedstawiciele firmy.


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska