Sześć działek w dzielnicach Biały Kamień, Stary Zdrój, Sobięcin i Śródmieście ma zamiar sprzedać w najbliższym czasie gmina Wałbrzych, a dwie inne wydzierżawić z przeznaczeniem pod farmę fotowoltaiczną i teren lub ośrodek rekreacyjno-sportowy. A czy na zrekultywowanej hałdzie powstanie biurowiec?


Sprzedaż

Prezydent Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dotyczący nieruchomości niezabudowanych, będących własnością gminy Wałbrzych, a położonych przy ulicach: Radomskiej, Kątowej, Szewskiej i Krętej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
.

Prezydent informuje też, że w siedzibie urzędu przy ul. Kopernika 2 pojawiła się informacja na temat działki zabudowanej położonej przy ul. Matejki 5a, stanowiącej własność gminy i również przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Mieści się tam Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia.

Ogłoszono też pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Wschodniej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 145 i 146/2 obręb 28 Sobięcin, o łącznej powierzchni 1,6774 ha, stanowiące własność gminy Wałbrzych. Cena wywoławcza to 1 999 000 zł (+23% VAT).

Działka nr 145 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z którym znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami ZE/S.1 (zrekultywowana hałda) i KDDD4. (droga klasy dojazdowej). Dla działki 146/2 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki objęte są ostateczną decyzją prezydenta Wałbrzycha z 22.11.2017 r. o warunkach zabudowy, zgodnie z którą miałby tam powstać biurowiec. To pusty w tej chwili pas gruntu między Palestyną a terenami Galerii Victoria. Jak zapewnia urząd miasta, nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się 13.06.2018 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:00.

Dzierżawa


Urząd miasta ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność gminy Wałbrzych, oznaczonych jako działki nr 73/1 i nr 64/32 w obrębie nr 3 Szczawienko o powierzchni 3,8000 ha z przeznaczeniem na farmę fotowoltaiczną. Wysokość wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych została ustalona na kwotę 760 zł netto + 23 % VAT. Czas trwania umowy – nieokreślony.

Przetarg odbędzie się 16.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,

ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:00.

Miasto ogłasza też pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę
nieruchomości będącej własnością gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 25 w obrębie nr 29 Sobięcin, o powierzchni 4,0745 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – sportowe. Proponowana wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona na 500 zł netto + 23 % VAT. Czas trwania umowy – nieokreślony.

Uwarunkowania rozwoju dla tego terenu: zabudowa
mieszkaniowa, zabudowa usługowa i usługowo-produkcyjna, ogrody działkowe, tereny rolne użytkowane ekstensywnie. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa i usługowa kwalifikowane do działań rehabilitacyjnych. Możliwe zagospodarowanie części terenów rolnych pod funkcję mieszkaniową, w tym przypadku konieczne będzie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się 16.05.2018r. w Urzędzie Miejskim, ul. Kopernika 2, sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:20.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn