Gdzie i od kiedy będą obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów?


Gmina Czarny Bór informuje, że od 1 lipca 2018 roku na jej terenie zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Zmiany te wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Nowe przepisy zakładają podział odpadów na cztery frakcje. Dla każdej frakcji właściwy będzie inny kolor worka lub pojemnika:

- niebieski – na papier;

- zielony – na szkło;

- żółty – na metale i tworzywa sztuczne;

- brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

Segregacja odpadów w zabudowie jednorodzinnej będzie się odbywała w systemie workowym. Mieszkańcy tych nieruchomości otrzymają od firmy odbierającej odpady z terenu gminy komplet worków na  frakcje odpadów oraz pojemnik na pozostałości po segregacji. W dniu odbioru danej frakcji odpadów pozostawią odpowiedni worek przy pojemniku na pozostałości po segregacji, skąd zostanie on zabrany przez samochód odbierający odpady. Za każdy wystawiony worek danego koloru mieszkańcy otrzymają pusty worek tego samego koloru. W takiej formie segregować odpady będą również mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych, którzy składali indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej będzie się odbywała w systemie pojemnikowym. Nieruchomości zostaną wyposażone przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy w komplet pojemników na wyżej wymienione frakcje odpadów oraz w pojemnik na pozostałości po segregacji. Posegregowane odpady będą gromadzić w odpowiednich pojemnikach, skąd zostaną zabrane przez firmę odbierające odpady.

Segregacja odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych będzie się odbywała w systemie workowym lub pojemnikowym – w zależności od decyzji właściciela takiej nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości zaopatrzą się albo w worki, albo w pojemniki o odpowiednich kolorach, w których będą gromadzić posegregowane odpady. Następnie odpady te zostaną zabrane z ustalonego miejsca przez firmę odbierającą odpady.

Na stronie urzędu gminy można znaleźć nową, obowiązującą od lipca instrukcję segregacji odpadów.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne