Przez okna niedopałki, chleb, śmieci, trzepane chodniki... Skarga wniesiona przez mieszkańców jednego z wysokościowca na ul. Basztowej przypomniała dyskusję o tym, do czego okna służyć nie powinny... A jakie są Wasze doświadczenia w tym względzie?

Zdarzały się już w ostatnich miesiącach w Wałbrzychu zapalone przez niedopałki sąsiadów elementy wyposażenia balkonu i balkony obrzucone jajkami... Słowem, okna nie zawsze służą poprawie sąsiedzkich relacji.

Świadczy też o tym ostatnia skarga. S.M. „Podzamcze” poinformowała, że wpłynęła do niej skarga dotycząca wyrzucania przez okna niedopałków papierosów, chleba, śmieci itp. rzeczy oraz trzepania pościeli, chodników przez okna i balkony w budynku przy ul. Basztowej 19. - Przypominamy, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” - przestrzegają przedstawiciele spółdzielni.

Regulamin porządku domowego mówi zaś:§ 6 pkt 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do: a) utrzymania czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku a zwłaszcza klatek schodowych, korytarzy, piwnic oraz innych pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego użytku, jak również do szanowania zieleni i urządzenia małej architektury zamontowanych na terenie zasobów Spółdzielni,
§ 6 pkt 7. Wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. oraz wykładanie na balkonach, parapetach okien oraz terenach przydomowych pożywienia dla ptactwa jest zabronione.

Skargi na nieodpowiednie utrzymanie balkonów oraz wyrzucanie przez okna różnych rzeczy wpływają do spółdzielni regularnie. We wrześniu wyrzucanie przez okno niedopałków zgłosił również lokator zamieszkałego przy ul. Hetmańskiej 46.

Zobacz też:
CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ PRZEZ OKNO (I NIE TYLKO)?
DWA PECHOWE ZDARZENIA NA UL. HETMAŃSKIEJ
CZYJE TO JAJA NA BALKONIE?


oprac. ELW
FOT. ilustracyjne Magdalena Sakowska