Od 1 lipca 2020 r. w Boguszowie-Gorcach można składać wnioski o udzielenie grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła (ogrzewanie pomieszczeń pełniących funkcje mieszkalne). Oto szczegóły.


Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym działającym przy Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, pokój nr 5 (parter), w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środa i czwartek w godz. 8.00-15.00, wtorek w godz. 8.00 -16.30, piątek w godz. 8.00-13.30, tel.: 74 844 93 11 wew. 71.

- W urzędzie miasta uzyskają państwo informacje dotyczące naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o udzielenie grantów. Zachęcam gorąco mieszkańców gminy do skorzystania z tej formy wsparcia – mówi Krzysztof Kumorek, pełniący funkcję burmistrza miasta Boguszowa-Gorc.Ponadto przewiduje się możliwość odbycia konsultacji z ekspertem technicznym, który doradzi mieszkańcom np. w zakresie wyboru nowego źródła ciepła czy też wyliczenia optymalnej mocy paneli fotowoltaicznych.


UWAGA! Konsultacje z doradcą technicznym możliwe będą jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu tel.: 74 844 93 11 wew. 71

Szczegółowe informacje:

https://boguszow-gorce.pl/ogloszenie-naboru-w-trybie-konkursu-wnioskow-o-udzielenie-grantow-dla-obszaru-obejmujacego-teren-gminy-miasta-boguszowa-gorce-w-ramach-projektu-pn-wymiana-wysokoemisyjnych-zrodel-ciepla-w-budynkach-i-lokalach-mieszkalnych-na-terenie-wybranych-gmin-aglomeracji-walbrzyskiej,a2967UM Boguszów-Gorce
oprac. ELW