Od poniedziałku - 6 września - Biblioteka pod Atlantami: Centrala i jej filie - przywracają dostęp czytelników do czytelń oraz do bibliotecznych komputerów. Wyznaczono reguły korzystania z nich. Oto one...

Od 6 września Centrala i filie otwierają dla czytelników dostęp do czytelń. Można z nich skorzystać spełniając poniższe warunki:

  • założona maseczka,
  • zdezynfekowane ręce,
  • jedna osoba przy jednym stole,
  • maksymalnie jedna godzina korzystania.


Od 6 września umożliwiony został również dostęp do komputerów. Można z nich skorzystać spełniając poniższe warunki:

  • założona maseczka,
  • zdezynfekowane ręce,
  • jedna osoba przy jednym stole,
  • wykorzystanie komputera do celów edukacyjnych lub bibliotecznych (sprawdzenie danych o szukanej książce).


oprac. ELW
Biblioteka pod Atlantami
fot. Elżbieta Węgrzyn