Już 28 000 specjalnych platform do gniazdowania bocianów zostało zamontowanych przez PGE ponad liniami energetycznymi. Tylko w 2022 roku powstało 787 nowych miejsc do zakładania gniazd przez te ptaki. To - obok współpracy z parkami narodowymi i akcji nasadzeń 67 500 drzew - jedno z wielu działań Grupy PGE na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności zrealizowanych w ubiegłym roku.