Wobec braku zdecydowanych decyzji władz na szczeblu krajowym samorządowiec-lekarz zwraca się do mieszkańców naszego miasta i kraju z apelem, by zachowali się odpowiedzialnie i nie pozwolili na to, by każdego roku z naszego kraju znikało dodatkowo miasto większe niż Wałbrzych. Jest też apel do władz państwowych.