Wojewoda dolnośląski wydał w poniedziałek 15 listopada dwie decyzje dotyczące uruchomienia w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 i kilkudziesięciu łóżek dla zakażonych.


Otwiera się szpital tymczasowy, a oprócz tego będą dodatkowe łóżka

Te decyzje to uzupełnienie i zmiana wcześniejszych decyzji z 28 października i 4 listopada. Jak pisze wojewoda, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poleca Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w okresie od 15 listopada 2021 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w szpitalu tymczasowym - oddział chorób wewnętrznych - 43 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru medycznego oraz 2 łóżek wentylacji mechanicznej poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii.

Od tej decyzji przysługuje placówce prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do ministra zdrowia za pośrednictwem wojewody dolnośląskiego. Pismo otrzymali oprócz szpitala także minister zdrowia, dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ i KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna.
Również 15 listopada wojewoda wydał drugą decyzję, w której poleca szpitalowi w okresie od 15 listopada 2021 r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez "zapewnienie w podmiocie leczniczym 7 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoY-2 oraz zapewnienie w podmiocie leczniczym 67 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2". W przypadku wyczerpania wskazanej liczby łóżek, jak również w przypadku zwolnienia tych miejsc możliwych do zadysponowania następnego pacjenta wojewoda zobowiązuje do natychmiastowego powiadomienia Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego.

W sumie daje to 50 łóżek w szpitalu tymczasowym oraz 74 na innych szpitalnych oddziałach.

Wojewoda podjął podobne decyzje dla innych placówek w regionie - w naszym sąsiedztwie dla szpitali w Jeleniej Górze, Kłodzku i Dzierżoniowie, a także m. in. dla szpitali w Legnicy i Wrocławiu.
Rok temu...

Szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 na trzecim piętrze budynku pediatrii przy ul. Batorego został uruchomiony niespełna rok temu, 27 listopada 2020 r. Liczył 50 łóżek, a w sprzęt wyposażył go KGHM. Kiedy go uruchamiano, według informacji od prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja oddział zakaźny przy ul. Batorego liczący 60 łóżek miał już wszystkie zajęte, a 2 tygodnie wcześniej decyzją wojewody oddział pulmonologiczny na Piaskowej Górze został przekształcony w oddział wyłącznie covidowy i 26 listopada było tam 30 pacjentów. 

Do końca grudnia 2020 każdego dnia przez chorujących na COVID-19 było zajętych 60 łóżek na zwykłym oddziale zakaźnym i 30 na pulmonologii mimo obłożenia 50 łóżek w nowym szpitalu tymczasowym, a pozostali musieli się znaleźć na innych oddziałach ze względu na specyfikę innych swoich chorób (Koronawirus Wałbrzych: prezydent o szpitalu i szczepieniach). Pod koniec marca nawet te zasoby przestały wystarczać i wojewoda nakazał szpitalowi utworzenie kolejnych 116 łóżek "covidowych" - było już wtedy 170 łóżek i wszystkie zajęte (WAŁBRZYCH PRZEGRYWA Z PANDEMIĄ, ALE JEST ŚWIATEŁKO W TUNELUWAŁBRZYCH: PODSUMOWANIE PANDEMICZNEGO DRAMATU: WIOSNA 2021). Na początku kwietnia miejsc w placówce zabrakło całkiem.

Obecnie czekamy na dane dotyczące aktualnej liczby chorych na COVID-19 w wałbrzyskim szpitalu, wysłaliśmy to zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Kilka dni temu:
WAŁBRZYCH: PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI ODWIEDZIŁ SZPITAL (FOTO)


O wałbrzyskim szpitalu tymczasowym pisaliśmy też:
WAŁBRZYCH: NOWY TYMCZASOWY SZPITAL COVIDOWY (FOTO)
Koronawirus Wałbrzych: w szpitalu i mieście wojna każdego dnia
WAŁBRZYCH: PODSUMOWANIE PANDEMICZNEGO DRAMATU: WIOSNA 2021


Nasz codziennie aktualizowany raport zakażeń COVID-19:
KORONAWIRUS WAŁBRZYCH I REGION: 16 LISTOPADA: DZIEŃ SMUTNYCH REKORDÓW (AKTUALIZACJA)


Opr. MS
Foto ilustracyjne archiwalne: JK