Nowy sprzęt i rozbudowa stanowisk do intensywnej terapii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) - to najnowsze projekty Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu.