Trwa nieustanne odbijanie piłeczki pomiędzy władzami wałbrzyskiego Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego i samego miasta a władzami województwa w sprawie zwolnienia z funkcji dyrektor szpitala Marioli Dudziak. Tym razem głos kolejnego wałbrzyskiego radnego. A w tle zwalniający się lekarze...


Przypominamy, że ostatni ruch należał do Urzędu Marszałkowskiego, który na początku września zapowiadał kontrolę w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w związku z informacjami dotyczącymi rażącej wysokości zarobków prezydenta Wałbrzycha doktora Romana Szełemeja. W placówce leczniczej prowadzone są obecnie również inne kontrole (WAŁBRZYCH SZPITAL: TRWAJĄ KONTROLE, BĘDZIE KOLEJNA - ZAROBKÓW PREZYDENTA). Wcześniej trwała wymiana pism, organizowano akcje protestacyjne, a za byłą dyrektor ujęli się między innymi prezydent Wałbrzycha, personel szpitala, część miejskich radnych - pojawiły się jednak także głosy broniące urzędu marszałkowskiego, a wszystko oczywiście spolaryzowało się politycznie. W tle sporu groźnie dla mieszkańców i pacjentów szpitala brzmi informacja o dziewięciu lekarzach, którzy złożyli wypowiedzenia.

Teraz głos w sprawie zabrał kolejny wałbrzyski radny, Anatol Szpur:
-  W dniu dzisiejszym listem poleconym wysłałem rezygnację do Marszałka Województwa Pana Cezarego Przybylskiego z członka Społecznej Rady Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Również pismo wysłałem do Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego Pana Andrzeja Jarocha. Również składam kopię pisma w sekretariacie szpitala.


Treść pisma:

Składam rezygnację z członka Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

W związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi na mój protest w sprawie przeciwko odwołaniu z funkcji Dyrektora Pani Marioli Dudziak z dnia 17.08.2021 roku, a także obecną sytuacją w placówce, rezygnuję z funkcji członka Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

W moim przekonaniu istotne sprawy w funkcjonowaniu szpitala są przeprowadzane bez informowania i konsultacji członków Rady Społecznej Szpitala przez organ prowadzący, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sam fakt zwolnienia dyrektora placówki bez konsultacji z Radą narusza w moim przekonaniu Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711., która jest nadrzędna nad regulaminem Rady i Statutem szpitala. Według Art. 48. w punkcie tej ustawy wynika, że: "W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem"; w punkcie 2: "Do zadań rady społecznej należy", w podpunkcie d: "rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem" - zależność ta nie została zachowana.

Na chwilę obecną szpital zmaga się z brakami kadrowymi wśród lekarzy, a dodatkowo dziewięciu lekarzy złożyło wypowiedzenie. To będzie skutkowało znaczącym brakiem pomocy medycznej dla pacjentów wymagającej nagłej hospitalizacji.


Przypomnę również, że jako Rada doprowadziliśmy do rozwiązania sporu o odpowiedni wzrost pensji dla personelu medycznego szpitala. Natomiast w najistotniejszych sprawach, do których należy leczenie pacjentów i zarządzanie placówką, jesteśmy pomijani przez Urząd Marszałkowski, a o wszystkim dowiadujemy się z mediów. Jako wałbrzyszanin, Radny Miasta Wałbrzycha, którego głównym celem jest działanie na rzecz mieszkańców, nie godzę się z takim stanem rzeczy.

Proszę o przyjęcie mojej rezygnacji i podjęcie stosownej uchwały w Radzie Sejmiku Dolnośląskiego, wyznaczając inną osobę na moje miejsce.


Za nami kilka wcześniejszych wydarzeń związanych z dymisją szefowej wałbrzyskiego szpitala:

- w piątek 6 sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wydał oświadczenie w sprawie zwolnienia Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego - Wałbrzych: Mariola Dudziak - dyrektor szpitala odwołana. Dlaczego?).

- Tego samego dnia związany od lat z wałbrzyskim szpitalem i zaangażowany w jego rozwój prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej w mediach społecznościowych potępił decyzję Urzędu Wojewódzkiego - WAŁBRZYCH: PREZYDENT O ODWOŁANIU DYREKTOR SZPITALA.

9 sierpnia przeszło sto osób - personel medyczny, samorządowcy, pacjenci - wzięło udział w manifestacji poparcia dla odwołanej ze stanowiska Marioli Dudziak, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego - Wałbrzych: manifestacja poparcia dla dyrektor szpitala (FOTO).

- W kolejnym oświadczeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z 10 sierpnia 2021 decydenci odnoszą się do sformułowań wypowiedzianych podczas wiecu poparcia dla dyrektor Marioli Dudziak. Urząd podtrzymuje swoje stanowisko i zarzuca broniącym szefowej szpitala używanie "szeregu nieprawdziwych i zniekształcających rzeczywistość sformułowań" - oto treść oświadczenia - Wałbrzych: Marszałek podtrzymuje zarzuty wobec dyrektor szpitala.


12 sierpnia we Wrocławiu do urzędu marszałkowskiego przyjechała delegacja pracowników szpitala i grupa radnych, aby złożyć na ręce Marszalska Cezarego Przybylskiego złożyć protest pracowników szpitala. Dokument w formie listu protestacyjnego zawierał ok. 400 podpisów poparcia - Wałbrzych Szpital: Złożyli do marszałka protest z 400 podpisami [FOTO].

18 sierpnia - zaplanowana na 18 sierpnia na Dworcu Szczawienko konferencja o budowie linii kolejowej odbyła się planowo, choć w cieniu demonstracji poparcia dla zwolnionej dyrektor wałbrzyskiego szpitala - Wałbrzych: Szybka kolej i przywitanie z transparentami [ZDJĘCIA].

- Sprawa odwołania przez Zarząd Województwa dyrektor Szpitala im. Sokołowskiego ciągle budzi emocje i powoduje liczne komentarze, więc i ja postanowiłem zabrać w tej sprawie głos - wyjaśnia Jerzy Langer, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha. Oto treść jego komentarza z 18 sierpnia 2021 w sprawie dymisji szefowej wałbrzyskiego szpitala - Wałbrzych: Radny PiS zabiera głos nt. szpitala.
 
- W ostatnich dniach (25 sierpnia) mieliśmy prawdziwy wysyp samorządowego poparcia dla zdymisjonowanej dyrektor szpitala w Wałbrzychu przyjmowanego oficjalnie w formie uchwał na sesjach tych kolegialnych w regionie. Do tego przewodniczący Klubu Radnych PiS złożył do przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha pilny wniosek, w którym wnosi o zaproszenie na sesję w Wałbrzychu wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego - Wałbrzych Szpital: Gmina i powiat oraz radni o dymisji dyrektor.Opr. i foto: Magdalena Sakowska, użyczone: Anatol Szpur