Za nami otwarcie nowego dziennego domu opieki medycznej dla osób zależnych niedaleko naszego miasta. Kto może skorzystać, jakie są zasady?


Bezpłatnie, dla 25 osób

Z początkiem lipca 2021 r. Sanatoria Dolnośląskie rozpoczęły w Sokołowsku realizację nowego projektu związanego z prowadzeniem Dziennego Domu Opieki Medycznej. Do placówki kierowane są osoby niesamodzielne, w tym głównie w wieku powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym.

W ramach pobytu podopieczni korzystają z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Znalazło tu miejsce 25 osób, a około setki ich opiekunów i członków rodzin ma znaleźć w ten sposób wsparcie. Korzystając ze świadczeń pacjent nie musi ponosić żadnych kosztów.- Utworzenie placówki zdecydowanie wpisuje się w kierunki rozwojowe zarówno Spółki, jak i krajowe tendencje dotyczące tzw. zjawiska „siwienia społeczeństwa". Doświadczenie pracowników związane z prowadzeniem opieki długoterminowej w naszych jednostkach sprawiło, że organizacja przebiegła dość sprawnie, co cieszy lokalną społeczność oraz osoby z powiatu wałbrzyskiego, którym dedykowany jest projekt. Zarząd liczy, że pozyskanie nowych kompetencji przez załogę spółki, nawiązana współpraca z partnerami realizującymi świadczenia medyczne na rynku lokalnym, przełożą się na trwałość nowych dla spółki świadczeń medycznych również po zakończeniu tego prawie 3-letniego projektu realizowanego w Sokołowsku. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowsku pozwala na umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy nie kwalifikują się jeszcze do zakładu opiekuńczo-leczniczego, a jednocześnie ich stan zdrowia wymaga większej pomocy niż świadczenia rehabilitacyjne – wyjaśnia Tomasz Maciejowski, Prezes Sanatoriów Dolnośląskich sp. z o.o.Pozostaną w swoim środowisku


Projekt współfinansowany jest z budżetu państwa i Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wartość projektu ogółem - 3 421 409,85 zł. Kwota dofinansowania - 3 249 755,85 zł.

- Osoby starsze szczególnie potrzebują wsparcia, a potrzeba ta nasila się jeszcze bardziej w miarę pojawiania się niesamodzielności będącej skutkiem przewlekłej choroby lub niepełnosprawności. Problemy zdrowotne powodują, że nie każdy rodzaj potrzeb senior może zrealizować samodzielnie. Osoby starsze poszukują wsparcia ze strony sąsiadów, kolegów, znajomych. Jednak nie zawsze jest to możliwe, czy nie zawsze taka pomoc jest wystarczająca. Zadaniem Dziennego Domu Opieki Medycznej jest zapewnienie opieki i świadczeń medycznych tym, których stan zdrowia nie jest jeszcze na tyle poważny, by trafić do szpitala. Jednocześnie taka forma wsparcia pozwala seniorowi na pozostanie w środowisku, w którym do tej pory funkcjonował 
– mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wałbrzyskiego oraz Wałbrzycha. 
Okres jego realizacji to 1.10.2020 – 30.06.2023r., a okres funkcjonowania dziennego domu opieki medycznej to 1.07.2021 r. – 30.06.2023 r.
 Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej

Czas trwania pobytu w placówce jest ustalany indywidualnie, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 120 dni. W pierwszym miesiącu zaleca się, aby pacjenci przebywali w DDOM przez 5 dni w tygodniu, przez 8-10 godzin dziennie, następnie liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb pacjenta, jednak nie krócej niż 4 godziny na dzień. Dom
 funkcjonuje przez cały rok, w dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

Świadczenia to m.in.: opieka pielęgniarska, usprawnianie ruchowe; stymulacja poznawcza; terapia zajęciowa, niezbędne badania, wyżywienie, transport oraz d
ziałania edukacyjne skierowane do rodziny i opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.Wyłączone z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta).

Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu są wiek, bycie osobą samotną, z niepełnosprawnością, bądź posiadanie w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawnej. 
Skierowanie do placówki wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.


Czytaj też:
BOGUSZÓW-GORCE: TU POWSTAJE KLUB SENIORA (FOTO)
BIAŁY KAMIEŃ: ZOBACZCIE NOWE ŻYCIE STAREJ SZKOŁY (FOTO)
WAŁBRZYCH: DUŻE ZMIANY W SIECI PLACÓWEK OPIEKUŃCZYCH (FOTO)
WAŁBRZYCH: DZIENNY DOM POBYTU SENIORA NA PODGÓRZU OTWARTY (FOTO)


Opr. MS
Foto użyczone: Sanatoria Dolnośląskie