Urząd miasta poszukuje lekarza, który wystawiałby akty zgonu w przypadku osób, które przed śmiercią nie były leczone w szpitalu ani przez lekarza pierwszego kontaktu. Jak wiemy z naszej smutnej statystyki, wielu wałbrzyskich seniorów umiera samotnie i służby odkrywają ciało dopiero po jakimś czasie, albo w godzinach wieczornych oraz w święta, gdy przychodnie są zamknięte.


Oto treść dokumentu widniejącego na stronach urzędu miejskiego:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o powołaniu lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Miasta Wałbrzycha

Miasto przyjmie zgłoszenia od lekarzy zamieszkałych na terenie miasta Wałbrzycha lub powiatu wałbrzyskiego zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług. Skąd potrzeba zatrudnienia specjalisty świadczącego tę nietypową usługę?

Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu dotyczy zgodnie z ustawą przypadków, gdy nie można ustalić lekarza podstawowego opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.
W takich przypadkach i w przypadku wałbrzyszan zmarłych w godzinach wieczornych i w święta robił to do października 2017 roku lekarz pogotowia z Wałbrzycha. Obecnie, po zmianie przepisów o ratownictwie medycznym, po zgłoszeniu nagłego przypadku na numer alarmowy karetki do Wałbrzycha i regionu wysyła dyspozytor z Wrocławia. Zdarza się, że są to karetki spoza Wałbrzycha i wówczas lekarz ze Świdnicy, czy innego miasta mógłby wystawić akt zgonu, ale w myśl przepisów powinien to zrobić lekarz z Wałbrzycha. W przypadkach aktów zgonu wydanych przez lekarzy spoza miasta przedłuża się procedura pochówku. Co ciekawe, tę kolizję przepisów obnażyła śmierć lokalnego wesołka i prześmiewcy - Johny'ego Radyjko,  który zmarł 6 grudnia, a był pochowamy dopiero 18 grudnia właśnie m.in. przez stwierdzenie jego zgonu przez lekarza spoza miasta.   Lekarze zainteresowani podpisaniem umowy proszeni są o składanie pisemnych ofert na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, Wałbrzych, z dopiskiem „Lekarz” lub e-mailem na adres:b.czupryn@um.walbrzych.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2018r.

Oferta powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko/nazwę firmy, dane adresowe, numer telefonu, numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz ofertę cenową za usługę. Cena jednostkowa usługi powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym koszty dojazdu.

Z projektem umowy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych , Plac Magistracki 1, I piętro, pok. nr 11, w godzinach urzędowania. Druk oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (BIP zakładka Tablica ogłoszeń) lub w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu pok. nr 11.


Opr. MS, ELW
Foto: ilustracyjne