Od 20 maja w ścisłym centrum Wałbrzycha działa punkt pobrań Drive&Go-Thru, gdzie można wykonać badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2. Kto może wykonać je nieodpłatnie, a jaka jest jego cena dla pozostałych zainteresowanych?

- 20 maja uruchomiony został punkt pobrań testów na obecność koronawirusa we współpracy z firmą Diagnostyka. W punkcie tym pobierane są wymazy z nosogardzieli od osób, które podjeżdżają samochodem. Komu te testy są wykonywane? Można powiedzieć, że nieodpłatnie przede wszystkim pracownikom służby zdrowia dzięki życzliwości darczyńców, którzy przekazali środki i zapewnili możliwość przebadania ratowników, sanitariuszy, pielęgniarek i innego personelu medycznego. Poza tym testy wykonywane są zgodnie z umowami podpisanymi przez zakłady pracy. Może je też odpłatnie wykonać każdy, kto zdecyduje się przyjechać - wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha i lekarz. 

Punkt pobrań w Wałbrzychu działa przy ul. Rycerskiej 10, na terenie parkingu. Punkt czynny pn.-pt 8:00 – 12:00. Największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia. Materiał do badania SARS CoV-2 pobierany jest w dróg oddechowych pacjenta.

Zaświadczenie lekarskie o wyniku testu wymagane jest przez właściwe organy niektórych państw w związku z zamiarem przekroczenia granicy. Opatrzone jest podpisem certyfikowanym wystawiającego lekarza. Jest ono dostępne on-line wraz z wynikiem badania. Zaświadczenia okazane przy przekroczeniu granicy znoszą obowiązek 2 tygodniowej kwarantanny. W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego konieczne jest powtórzenia badania z nowej próbki. Ze względów epidemiologicznych do czasu uzyskania wyniku powtórnego badania zaleca się postępowanie jak w przypadku wyniku pozytywnego.

Koszt wykonania jednego testu to 674 zł.

Osoby planujące wykonanie tego padania powinny uwzględnić to, że :

• Wymaz powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
• Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.
• Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
• Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.
• Przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Informacja telefoniczna w Wałbrzychu 663 680 476.

Nasz serwis dotyczący koronawirusa: Koronawirus: Kolejny zakażony w Świdnicy i w Wałbrzychu [AKTUALIZACJA]

oprac. ELW