Jeśli zadzwonią i zapytają o stan naszego zdrowia, co im odpowiemy?


Przez całą jesień, do 16 grudnia 2019 r., dzwoniąc do wybranych mieszkań na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie reprezentacyjne, dotyczące oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowań.

- W związku z popularyzacją dobrowolnych badań ankietowych wśród respondentów, których chcemy zachęcić do udziału w badaniach realizowanych przez GUS i urzędy statystyczne, udostępniamy informację o realizowanym Europejskim Ankietowym Badaniu Zdrowia na temat zdrowia mieszkańców kraju w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną, sytuacją zawodową i miejscem zamieszkania - informują statystycy.

Zebrane informacje są wykorzystywane na potrzeby statystyki w dziedzinie zdrowia oraz tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i europejskim. Badanie prowadzone jest w cyklu co 5 lat, objętych jest nim około 24 tysiące gospodarstw domowych w kraju i dostarcza ono kompleksowej wiedzy o sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski na podstawie subiektywnych ocen respondentów, które potem przedstawiane są na tle innych krajów Unii Europejskiej.

W badaniu padają pytania o:
  • skład osobowy gospodarstwa domowego

  • stan zdrowia, problemy zdrowotne, chorobowość

  • wypadki i urazy, zdrowie psychiczne

  • korzystanie z opieki zdrowotnej

  • korzystanie z profilaktyki zdrowotnej

  • determinanty zdrowia – aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe, styl życia

Badanie polega na zebraniu informacji przez ankietera w czasie rozmowy z respondentem, w wylosowanym mieszkaniu. Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego posiadającego legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Wszyscy ankieterzy posiadają legitymacje wydane przez właściwy urząd statystyczny.
Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej
tel. 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71 3716 333, 71 3716 389.


Opr. MS
Foto: ilustracyjne