Z podsumowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w Wałbrzychu, regionie i kraju chorujemy coraz dłużej.


Tylko na Dolnym Śląsku w ciągu roku lekarze wystawili 2 034 865 elektronicznych zwolnień lekarskich. Od 1 grudnia 2018 r. do końca listopada 2019 r. w całym kraju wystawiono 25,1 mln e-ZLA. W Polsce w formie elektronicznej wystawia się już 99,99 proc. takich zaświadczeń. Najwięcej „chorobowych” w naszym województwie wystawili lekarze we Wrocławiu.

Do wrocławskiego oddziału ZUS w ciągu ostatnich 12 miesięcy wpłynęło 1 040 264 e-ZLA, do wałbrzyskiego 577 528 a legnickiego 417 073. Najwięcej zwolnień wystawianych jest w dużych miastach. Z danych ZUS wynika, że e-ZLA wystawia już 101,3 tys. lekarzy. Najczęściej na zwolnieniu lekarskim są osoby w wieku 30-39 lat.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie, czyli e-ZLA, obowiązują od 1 grudnia minionego roku. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach lekarz może wystawić zwolnienie na papierze. Chodzi między innymi o awarię prądu, brak Internetu lub konieczność domowej wizyty. W takiej sytuacji lekarz maj trzy dni na wprowadzenie wystawionego zaświadczenia do systemu elektronicznego.

- Gdy spojrzymy na nasze zusowskie statystyki, jasno widzimy, że chorujemy coraz więcej. Zwolnień i zasiłków chorobowych z roku na rok jest więcej – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W ubiegłym roku średnio wypłaciliśmy około 1500 złotych na osobę w ramach tzw. chorobowego. W całym kraju to była astronomiczna kwota 233 mld złotych a to jest o ponad 7 procent więcej niż w 2017 roku – dodaje rzeczniczka.

Dzięki elektronicznemu systemowi wystawiania zwolnień zarówno chorzy, pracodawcy, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają natychmiastowy dostęp do danych o zwolnieniu lekarskim. Daje to zupełnie nowe możliwości przy analizowaniu między innymi kosztów i przyczyn nieobecności w pracy, lekarzom ułatwia pracę a dla pacjentów jest wygodne gdyż nie muszą zanosić zwolnienia do swojej firmy.
Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA, po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (ePUAP), elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) mającemu profil ubezpieczonego na PUE ZUS.

Lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania w swoim imieniu e-zwolnień. Asystent wykonuje jednak tylko w imieniu lekarza techniczne czynności w systemie. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal decyduje lekarz. Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się w Rejestrze Asystentów Medycznych (RAM). Następnie informacja ta jest przekazywana do ZUS – na jej podstawie asystent uzyskuje dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS. Z danych ZUS wynika, że od 1 grudnia 2018 r. wystawiono blisko 18 tys. upoważnień przyjętych z RAM.

Opr. MS
Foto: ilustracyjne