Doktor Halina Macioszek-Gibała na 45-lat pracy w wałbrzyskiej służbie zdrowia otrzymała wyjątkowe wyróżnienie od RWS Biały Kamień-Konradów. Brylantowe Serce trafiło 16 stycznia 2019 roku do wieloletniej lekarki NZOZ Śródmieście - Biały Kamień.