Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Wałbrzycha w 2018 roku. Oto lista pracujących na terenie miasta aptek z danymi adresowymi i godzinami pracy.

W tej uchwale zawarto rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Wałbrzycha w 2018 roku oraz harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Wałbrzycha w porze nocnej, czyli od godz. 20.00 do godz. 8.00 dnia następnego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w soboty, w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy.

Oto lista aptek pracujących na terenie miasta z danymi adresowymi i godzinami dyżurów.


Lista aptek prowadzących dyżury w godzinach nocnych zamieszczamy na naszej stronie w zakładce DYŻURY APTEK.


oprac. ELW